Wręczenie stypendiów doktoranckich Prezydenta Sopotu

W poniedziałek 13 stycznia w Urzędzie Miasta Sopotu odbyło się wręczenie stypendiów doktoranckich przyznawanych corocznie przez Prezydenta Sopotu. W uznaniu osiągnięć naukowych za rok akademicki 2018/2019, wyróżnienie to otrzymały trzy doktorantki, w tym dwie z Uniwersytetu Gdańskiego: mgr Monika Lipińska (Wydział Biologii) oraz mgr Dorota Sakowicz (Wydział Historyczny). Co więcej Pani Monika Lipińska już drugi rok z rzędu została laureatką Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla Doktorantów.

Stypendium przyznawane jest w celu udzielenia wsparcia na działalność naukowo-badawczą, która może przyczynić się do rozwoju Sopotu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauk. W bieżącym roku wyniosło ono 5 000 zł.

Biuro Promocji