Pobyt badawczy w Wiedniu. Trwa nabór do Reseaarch Fellowship i Senior Fellowship

Zdjęcie poglądowe

 

Stypendia Reseaarch Fellowship i Senior Fellowship Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Badawczego Nauk o Kulturze Uniwersytetu Sztuki i Designu w Linzu pozwalają na pogłębienie badań oraz nawiązanie kontaktu z austriackim środowiskiem naukowym. 4 lipca upływa termin nadsyłania zgłoszeń do stypendiów na pobyt badawczy dla naukowców z tytułem doktorskim, posiadających znaczny dorobek naukowy.

Program badawczy Research Fellowship przeznaczony jest dla badaczek i badaczy z tytułem doktorskim, natomiast program Senior Fellowship kierowany jest dla wybitnych naukowczyń i naukowców, którzy pragną prowadzić pogłębione badania w swoich dziedzinach oraz nawiązać kontakt z austriackim środowiskiem naukowym. 

Formularz zgłoszeniowy

Kultury przekładu i przekłady kultur to jeden z tematów badań, które prowadzone są w centrum badawczym IFK (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Kunstuniversität Linz in Wien).

Pobyt badawczy w Wiedniu trwa jeden semestr w roku akademickim 2022/2023, a stypendium obejmuje zwrot kosztów do max. sumy 2325 Euro/miesięcznie, poniesionych w związku z obecnością na miejscu i badaniami. IFK oferuje także miejsce do pracy z dostępem do Internetu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 lipca 2021 r. a wyniki naboru ogłoszone zostaną 7 grudnia 2021 r.

Kontakt z organizatorem: fellows@ifk.ac.at

Więcej informacji o stypendiach

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG