Dr Karol Szczodrowski laureatem tegorocznej edycji programu na pobyt badawczy "Stypendium Rządu Francuskiego"

Dr Karol Szczodrowski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej został laureatem tegorocznej edycji programu na pobyt badawczy "Stypendium Rządu Francuskiego" (Bourse Gouvernement Francais). W ramach stypendium przez miesiąc przebywał jako visiting professor w Chemical Institute of Clermont-Ferrand (ICCF) na Uniwersytecie Clermont Auvergne we Francji.

Program stypendialny skierowany jest do badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji. Stypendium adresowane jest do wszystkich naukowców, a w szczególności do tych posiadających doktorat od mniej niż 10 lat.

 

Więcej informacji: 

BGF STYPENDIA NA POBYT BADAWCZY:

https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy

Biuro Promocji