Naukowcy z UG Stypendystami Programu im. Bekkera

Wśród stypendystów Programu NAWA im. Bekkera  znalazło się troje naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego.

 

  1.  Dr hab. Tomasz Besta, Wydział Nauk Społecznych, projekt pt. „Normatywne i nienormatywne działania zbiorowe: tożsamość, emocje i wymiary kulturowe”, Flinders University, Australia

 

  1. Dr Anna Klimaszewska, Wydział Prawa i Administracji, projekt pt. „Dla europejskiej historii prawa handlowego nie wykluczającej Polski”, Université Paris II Panthéon Assas, Francja

 

  1. Dr inż. Aleksandra Pieczyńska, Wydział Chemii, projekt pt. „Nanostruktury węglowe funkcjonalizowane nanocząsteczkami TiO2/węglik metalu lub WO3/węglik metalu– synteza i właściwości”, Barcelona University, Hiszpania

 

Stypendium im. Bekkera przeznaczone jest na pokrycie kosztów pobytu w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Umożliwia sfinansowanie odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenie badań naukowych lub pozyskanie materiałów do pracy naukowej. W najnowszej edycji wyłoniono 126 laureatów, w tym 3 z Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji o Stypendium im. Bekkera  można znaleźć na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Przewidywany termin rozpoczęcia kolejnego naboru: kwiecień 2020.

Biuro Promocji