Naukowiec z UG w Kapitule Nagrody Komitetu Nauk Etnologicznych PAN im. B. Malinowskiego

Dr hab. Tarzycjusz Buliński prof. UG z Wydziału Historycznego UG został członkiem Kapituły Nagrody im. B. Malinowskiego dla najlepszej książki z zakresu etnologii i antropologii, opublikowanej w l. 2019-2020. - Wybór dokonany przez członków Komitetu Nauk Etnologicznych PAN odbieram jako rodzaj zaufania z ich strony - powiedział.

 

Dr hab. Tarzycjusz Buliński prof. UG jest antropologiem zajmującym się badaniem relacji między kulturą a edukacją, szczególnie w przypadku społeczności pozaeuropejskich. Prowadził badania terenowe wśród Indian Amazonii dotyczące funkcjonowania szkoły wśród ludów tubylczych. Jest kierownikiem Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej UG oraz redaktorem naczelnym czasopisma Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia.

Kilka dni temu prof. UG Tarzycjusz Buliński został członkiem Kapituły Nagrody im. Bronisława Malinowskiego Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Nagroda została ustanowiona z myślą o tym, aby wyróżniać wybitne publikacje naukowe powstałe w obszarze etnologii i antropologii społeczno-kulturowej. Nagrodzie patronuje Bronisław Malinowski, najsłynniejszy polski antropolog, którego doniosłe dokonania dały mu światową renomę, stając się fundamentem współczesnej antropologii społecznej i kulturowej.

- Nagroda przyznawana jest po raz pierwszy, więc znaczenie będzie miała spore. Do tej pory nie było nagrody przyznawanej przez ciało będące jedynym oficjalnym przedstawicielem wszystkich nauk etnologicznych w Polsce - Komitet Nauk Etnologicznych PAN – wyjaśnia dr hab. Tarzycjusz Buliński prof. UG. Jak twierdzi, wybór będzie trudny biorąc pod uwagę dużą liczbę prac, które się ukazały w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat (profesury, habilitacje, doktoraty). - Etnologia w Polsce funkcjonuje dziś w ośmiu ośrodkach akademickich, nie licząc instytucji muzealnych oraz innych instytucji kulturalnych. Trudno oszacować liczbę powstałych książek, ale na pewno jest ich kilkadziesiąt - wyjaśnia.

Nagroda będzie przyznawana corocznie w drodze konkursu autorowi lub współautorom za publikację książkową o szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauk etnologicznych w Polsce, bez względu na stopień naukowy, tytuł oraz miejsce zawodowej afiliacji.

Uprawnienia do zgłaszania kandydatów do nagrody mają placówki uniwersyteckie, instytuty PAN, muzea etnograficzne oraz inne instytucje związane z naukami etnologicznymi, a także członkowie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Kapituła Nagrody składa się z pięciu członków Komitetu Nauk Etnologicznych, których wybiera plenarne posiedzenie Komitetu w drodze głosowania.

Kapituła podejmuje wstępną selekcję i nominuje do Nagrody. W przypadku wyrównanego poziomu, może być przyznane wyróżnienie. Nagroda ma charakter honorowy i prestiżowy, może być też wsparta gratyfikacją finansową lub rzeczową.

 

prof. UG Tarzycjusz Buliński podczas badań  terenowych wśród Indian Amazonii

prof. UG Tarzycjusz Buliński podczas badań  terenowych wśród Indian Amazonii 

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG