Prof. Magdalena Nowak nominowana do Nagrody im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego

Dr hab. Magdalena Nowak

Dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego została nominowana do Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za książkę pt. "Dwa światy, Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914".

Dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG znalazła się w wąskim gronie finalistów. Tego roku, spośród wielu nadesłanych książek Kapituła nominowała do Nagrody pięciu autorów:

  • M. Czerwiński, Chorwacja. Dzieje, kultura, idee, Kraków 2020
  • A. Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592, Katowice 2019
  • R. Wnuk, Leśni bracia. Podziemie antykomunistyczne na Litwie, Łotwie i w Estonii 1944-1956, Warszawa-Lublin 2018
  • T. Stryjek, Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii, Warszawa 2020
  • M. Nowak, Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914, Gdańsk 2018

Informacja o nominacjach

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznawana jest corocznie za najciekawsze prace dotyczące dziejów narodów Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku oraz ich relacji z Polską wydane w ciągu ostatnich 3 lat. Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie oraz Wydział Historyczny UJ.

Biuro Rzecznika Prasowego