Dr Karol Nawrocki, absolwent Wydziału Historycznego UG, wygrał konkurs na prezesa IPN

Konkurs na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wygrał w dniu wczorajszym dr Karol Nawrocki, absolwent Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, dotychczasowy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

W konkursowym przesłuchaniu uczestniczyło 5 kandydatów na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej: dr Adam Buława, dr Marek Chrzanowski, dr Karol Nawrocki, dr Jacek Wiatrowski oraz dr Paweł Zyzak.

Kolegium IPN rekomendowało ostatecznie dra Karola Nawrockiego, który tak skomentował nominację (źródło: trojmiasto.pl): - Poparcie mojej kandydatury przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w którego skład wchodzą wybitni naukowcy, publicyści i zasłużeni członkowie opozycji antykomunistycznej w PRL, jest przede wszystkim wielkim zaszczytem. Cieszę się, że czteroletnia praca moja i mojego zespołu w Muzeum II Wojny Światowej została doceniona, a zebrane doświadczenie zaowocuje w dalszej służbie Polsce. Droga do funkcji prezesa IPN jest jednak bardzo długa i skomplikowana, więc należy się po niej poruszać z właściwym spokojem i rozwagą.

Kandydaturę nowego szefa IPN muszą jeszcze zatwierdzić Sejm i Senat.

 Więcej na trojmiasto.pl: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Karol-Nawrocki-wygral-konkurs-na-prezesa-IPN-n155498.html

Strona dr Karola Nawrockiego: http://www.karolnawrocki.pl/

 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został powołany 19 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.

W ramach Instytutu działają:
  • Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  • Biuro Lustracyjne,
  • Archiwum IPN,
  • Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, 
  • Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, 
  • Biuro Edukacji Narodowej, 
  • Biuro Badań Historycznych.
Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, w tym zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, popełnionych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Inne ważne zadania Instytutu, to prowadzenie badań naukowych oraz działalność w zakresie edukacji publicznej. Ustawowym zadaniem IPN jest również poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Ponadto IPN ma za zadanie prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą oraz miejsc walki i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Ustawa o IPN przewiduje udostępnianie dokumentów zgromadzonych w archiwach służb specjalnych PRL osobom, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny.
oprac. MNG/ZP