Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach - wykłady online

Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach to tytuł cyklu siedmiu wykładów online, organizowanych przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Prelegentami będą głównie naukowcy z Wydziału Historycznego i Filologicznego UG. Początek 15 kwietnia o godz. 19.00.

Pierwszy wykład z cyklu pt. Gdańszczanina świat realny i wyobrażony w XVII wieku wygłosi  prof. dr hab. Edmund Kizik, Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej w Instytucie  Historii UG oraz w Zakładzie Historii Pomorza w Instytucie Historii Pan, przewodniczący Rady Muzeum Gdańska.  Jego specjalizacją są badania nad społeczną historią kultury regionu hanzeatyckiego od późnego średniowiecza do poł. XIX w., historia Gdańska oraz niemiecko-polskie związki kulturowe.

Kolejne wykłady odbędą się 22 i 29 kwietnia, oraz 6, 14 i 27 maja oraz 6 czerwca.  Prelegentami z Wydziału Historycznego UG są: dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG, dr hab. Katarzyna Mirgos, dr Zbigniew Landowski,  dr hab. Tarzycjusz Buliński prof. UG. Ponadto: dr inż. Zbyszek Dymarski z Wydziału Filologicznego UG i prof. Marzenna Jakubczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykład dostępny na kanale facebook:

https://www.facebook.com/events/281627436761711/

Ewa Cichocka/Zespół Prasowy