Polsko-ukraińska współpraca na Wydziale Historycznym UG

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego gościł prof. dra hab. Wiktora Horobca z Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie oraz laureata Nagrody im. Iwana Wyhowskiego za rok 2020.

Prof. dr hab. Wiktor Horobec jest znanym w międzynarodowym środowisku naukowym i doświadczonym badaczem-historykiem i pedagogiem. Laureat Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, przyznawanej od 2014 roku, która honoruje zasługi obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

Celem stażu naukowego prof. Wiktora Horobca na UG była realizacja projektu Ukraina „kozacka” a Rzeczypospolita „szlachecka”. Wpływ tradycji Rzeczypospolitej na instytucje społeczne państwa kozackiego, druga połowa XVII - XVIII w.

- Dzięki poparciu Władz Dziekańskich Wydziału Historycznego oraz współpracy z instytucjami naukowymi – Biblioteką UG oraz Archiwum Państwowym w Gdańsku nasz gość mógł prowadzić zamierzone badania i zbierać materiał naukowy – informuje dr hab. Magdalena Nowak prof. UG z Wydziału Historycznego UG, która była opiekunem naukowym gościa. Jego pobyt na w Gdańsku przypadł na szczytowy okres pandemii koronawirusa w Polsce. - Cieszymy się, że mimo to udało się stworzyć dla niego sprzyjające pracy naukowej warunki – dodaje.

Podczas pobytu na UG prof. Wiktor Horobec zbadał najnowszą polską literaturę historyczną dotyczącą problemu wspólnego dziedzictwa społeczno-kulturowego Rzeczypospolitej wielu narodów oraz źródła w zespołach Archiwum Państwowego w Gdańsku. Jak informuje, zebrane materiały posłużą przede wszystkim do przygotowania monografii pt. Społeczne dyscyplinowanie i samoorganizacja w Ukrainie czasów wczesnonowożytnych.

Ponadto kontynuował prace nad przygotowaniem książki o hetmanie Iwanie Mazepie, w szczególności problemu relacji ukraińskiego hetmana ze Stanisławem Leszczyńskim, Augustem II, Koroną i hetmanami litewskimi w ostatnich dziesięcioleciach XVII i na początku XVIII wieku.

Podczas pobytu w Gdańsku podjął także prace naukowo-organizacyjne. - Jako redaktor naczelny 3 tomu „Wołyń jako część Rzeczypospolitej, 1569-1793”, pięciotomowego projektu wydawniczego pt. „Dzieje Wołynia”, starałem się pozyskać do współpracy czołowych polskich badaczy czasów nowożytnych w celu opracowania koncepcji nowego wydania i pisania do niego tekstów – wyjaśnia prof. Wiktor Horobec.

Bliskie kontakty naukowe z nauczycielami UG dają perspektywy przyszłej współpracy naukowej z Instytutem Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W planach są wspólne konferencje naukowe i projekty wydawnicze, a także prezentowanie wyników badań historyków polskich w ramach Соціум. Альманахсоціальноїісторії oraz Ukrainian Historical Journal, w których prof. Wiktor Horobec pełni funkcje – w jednym redaktora naczelnego, a w kolejnym - członka rady redakcyjnej.

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG