Historyk i epigrafik z UG został członkiem-specjalistą Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN

Dr Karol Kłodziński z Wydziału Historycznego UG

Dr Karol Kłodziński z Wydziału Historycznego UG został członkiem-specjalistą Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021-2024. Od ponad dwóch lat naukowiec uczestniczy w pracach i odkryciach archeologicznych w Afryce Północnej. 

Oprócz dra Karola Kłodzińskiego do grona specjalistów zostali także powołani: dr hab. Jan Kwapisz (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Jan Kucharski (Uniwersytet Śląski) i dr Andrzej Kompa (Uniwersytet Łódzki). 

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN działa od blisko 70 lat jako jeden z jedenastu komitetów naukowych powołanych przy Wydziale I. Pełni funkcję ciała doradczego i opiniodawczego. W skład Komitetu wchodzą krajowi członkowie PAN, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki PAN oraz instytuty naukowo-badawcze.

Badania dra Karola Kłodzińskiego dotyczą historii starożytnego Rzymu i rzymskiego prawa publicznego, a szczególnie tematyki administracji wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, epigrafice łacińskiej oraz historii rzymskiej Afryki Północnej. Od 2019 roku jest członkiem międzynarodowej grupy badawczej Tunezyjsko-Polskiej Misji Archeologicznej w Mustis, współorganizowanej przez Institut National du Patrimoine i Uniwersytet Warszawski. Odpowiada za opracowanie inskrypcji łacińskich.

Na stanowiska archeologiczne w Tunezji polscy naukowcy wrócili po 40 latach. Od 2019 roku trwają polsko-tunezyjskie badania archeologiczne na terenie ruin miasta Mustis, założonego po upadku Kartaginy przez Rzymian w II w n.e. Tereny dawnego rzymskiego miasta znajdują się o ok. 150 km od dzisiejszej stolicy Tunisu i zajmują obszar 34 h.

Pierwszy sezon prac na obszarze kilku hektarów okazał się bardzo obiecujący. Odkryto ponad 150 łacińskich inskrypcji, głównie nagrobnych, ale także dotyczących różnych aspektów życia religijnego, publicznego czy gospodarczego. Na ich podstawie dr Karol Kłodziński, historyk i epigrafik czerpie informacje o kilku stuleciach historii miasta, pochodzeniu mieszkańców, występujących grupach społecznych czy o istniejących zależnościach gospodarczych. - To prawdziwy skarb - mówi o stanowisku archeologicznym w Mustis dr Karol Kłodziński. - To ślady po życiu niezwykłego i bogatego regionu, który był spichlerzem Rzymu. Stąd płynęły statki ze zbożem dla Italii - dodaje.

Podczas prac, na kilkuhektarowym obszarze odkryto pod warstwą ziemi pozostałości wcześniejszej lokalnej zabudowy libijsko-numidyjskiej ludności.  Na tym miejscu osiedlili się później osadnicy z Italii.  Regionu Mustis był zamieszkany do XII w. Dalsze prace archeologiczne z udziałem polskich naukowców będą kontynuowane. 

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG