Dr Julia Możdżeń laureatką Nagrody im. Stefana K. Kuczyńskiego

Logo konkursu

Dr Julia Możdżeń z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką Nagrody im. Stefana K. Kuczyńskiego 2020 w kategorii edycje źródłowe i pomoce naukowe.

11 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego, przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w.

Dr Julia Możdżeń z Zakładu Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historycznego UG otrzymała wyróżnienie za pracę pt. Gdańska kronika Bernta Stegmanna (1528), komentarz i edycja Julia Możdżeń przy współpracy Kristiny Stöbener i Marcina Sumowskiego, Fontes, t. 117, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2019, ss. CXLV+371.

Była to IX edycja konkursu, w której oceniane były książki wydane w 2019 r.

Więcej informacji na str. studia-zrodloznawcze.pl

Biuro Rzecznika Prasowego