65-lecie Prof. Wiesława Długokęckiego na Wydziale Historycznym

Liczne zasługi, osiągnięcia i działania prof. dr hab. Wiesława Długokęckiego uhonorowano na Wydziale Historycznym 3 marca br. Z okazji 65. urodzin naukowca przygotowano także specjalną książkę  "Pomerania – Prussia – Polonia. Rozprawy ofiarowane prof. Wiesławowi Długokęckiemu".

Od lewej: prof. Arkadiusz Janicki i prof. Wiesław Długokęcki

Od lewej: prof. Arkadiusz Janicki i prof. Wiesław Długokęcki

- Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki został zatrudniony w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego 1 września 1983 r. Zatem w tym roku upłynie 40 lat pracy zawodowej jubilata na naszej uczelni. - przedstawił sylwetkę jubilata Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG. - Profesor jest członkiem wielu komitetów redakcyjnych i rad naukowych. Za swoją działalność został kilkukrotnie odznaczony m.in. w 2002 r. Medalem Edukacji Narodowej i w 2009 r. Medalem srebrnym za długoletnią służbę. 

Kolejne odznaczenie wręczył podczas uroczystości prof. Wiesławowi Długokęckiemu Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Jubilat za swoją wieloletnią zasługi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał medal Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiae Honestati. - Za twą myśl, za twą mądrość i za twą szlachetność - powiedział Rektor UG wręczając odznaczenie. 

prof. Rafał Kubicki

Laudację na cześć prof. Wiesława Długokęckiego wygłosił prof. dr hab. Rafał Kubicki. Historyk UG podkreślił zasługi naukowe jubilata na rzecz Pomorza m.in. liczne publikacje opisujące różne miasta, w szczególności Tczew i Malbork. 

Nie zabrakło także podsumowania wieloletniej pracy dydaktycznej profesora. - Jubilat poświęca wiele czasu na kształcenie kolejnych adeptów historii, czego świadectwem jest przede wszystkim grono jego dwunastu doktorów, ale także powstanie na jego seminarium kilkadziesięciu prac magisterskich i kilkunastu licencjackich - opowiadał prof. Rafał Kubicki. 

Prof. Wiesław Długokęcki przez osiem lat pełnił także funkcję Dziekana Wydziału Historycznego (2012-2020).

Od lewej: prof. Grzegorz Węgrzyn i prof. Wiesław Długokęcki

Od lewej: prof. Grzegorz Węgrzyn i prof. Wiesław Kubicki

O licznych zasługach Prof. Wiesława Długokęckiego wypowiedzieli się także uczestnicy i goście wydarzenia. Odczytano wiele listów od naukowców z całej Polski. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn podziękował jubilatowi za merytoryczne i przyjacielskie konwersacje. Dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk odczytała list od dyrekcji Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w którym podkreślono imponujący i wszechstronny dorobek naukowy m.in. z zakresu historii Prus, zakonu krzyżackiego oraz miast średniowiecznych. 

Na koniec wydarzenia prof. Rafał Kubicki wręczył prof. Wiesławowi Długokęckiemu specjalną książkę jubileuszową pt. "Pomerania – Prussia – Polonia. Rozprawy ofiarowane prof. Wiesławowi Długokęckiemu" wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

prof. Wiesław Długokęcki

Jak zostałem historykiem? Pamiętam miejsce i okoliczności, ale nie pamiętam czasu. Na pewno nie chodziłem wtedy jeszcze do szkoły. Dostałem książkę i zapamiętałem z niej dwa obrazki. Na początku mały rysunek przedstawiający puszczę i następny wizerunek, jak się potem okazało, Bolesława Chrobrego. To było moje pierwsze spotkanie z historią - opowiadał prof. Wiesław Długokęcki. 

Jubilat wyraził także swoją wdzięczność wszystkim, którzy pamiętali o jego święcie. - Nie spodziewałem się i jestem bardzo wzruszony tym, że Państwo chcieliście przyjść i że tyle listów zostało tutaj odczytanych. Już na pewno nie zapomnę tego dnia - podziękował.

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG