Konferencja pt. Transport w dziejach. Idee, kultura, historia na Wydziale Historycznym UG.

plakat wydarzenia

Transport w ujęciu historycznym będzie tematem spotkania, na które zaprasza Naukowe Koło Doktorantów Historii UG.

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa odbędzie się 19 marca 2021 w trybie online.

Trzy lata temu podczas organizacji pierwszej konferencji sądzono, że nie będzie to temat na duże sympozjum. - Okazało się jednak, że historia transportu to temat niezwykle nośny, a ludzie, którzy się nim zajmują, stanowią grupę prawdziwych pasjonatów, wykorzystujących swą wiedzę w działalności naukowej i popularyzatorskiej – informują organizatorzy.

W programie całodniowej konferencji znajdą się wystąpienia poświęcone zarówno odległej historii transportu jak np. o pojazdach kołowych Doliny Indusu; jak i zupełnie współczesnym problemom i rozwiązaniom komunikacyjnym miast tj. Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Słupska. 

Wśród tematów zgłoszonych przez prelegentów znajdą się zagadnienia związane ze środkami transportu w czasach nowożytnych w Rzeczpospolitej, podróżami monarchów czy transportem rzecznym w średniowiecznej Bydgoszczy, wojskowym w czasie powstania listopadowego oraz pierwszymi tramwajami w Gdańsku po II WŚ.

Problematyka wystąpień sięgnie również etymologii terminologii związanej z transportem miejskim w wybranych językach, ze szczególnym uwzględnieniem metonimii, Wędrówek ikon/obrazów maryjnych w czasach wojennych czy do Turystyki emigracyjnej Żydów z Polski do Palestyny w okresie międzywojennym, a nawet do historii polskiego transportu w kontekście podróży autostopem i zjawiska carpoolingu.

Konferencja odbywa się pod patronatami honorowymi Prezydent Miasta Gdańska, Gdańskich Autobusów i Tramwajów oraz Radio Uniwersytetu Gdańskiego MORS. Ze względu na pandemię, konferencja będzie prowadzona w trybie online, poprzez aplikację Microsoft Teams.

Link do konferencji

Program Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. Transport w dziejach. idee, kultura, historia, Edycja III.

 

9.00 – 9.10 Przywitanie. Otwarcie obrad.

 

Na początku było koło czasu.

9.10 – 9.25 mgr Adriana Simoncelli (Uniwersytet Jagielloński), Pojazdy kołowe w cywilizacji Doliny Indusu.

9.25 – 9.40 mgr Patryk Banasiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń), Transport rzeczny i infrastruktura nabrzeżna we wczesnośredniowiecznej Bydgoszczy - wstęp do problematyki badawczej.

9.40 – 9.55 lic. Maciej Kwiatkowski (Uniwersytet w Białymstoku), Itinerarium Zygmunta III Wazy. Studium nad podróżami monarchy.

9.55 – 10.10 lic. Marcin Gnat i Lic. Aleksandra Baran (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Środki transportu w czasach nowożytnych w Rzeczpospolitej.

Dyskusja 10.10 – 10.25

Przerwa 10.25 – 10.30

 

Burzliwy wiek XIX

10.30 – 10.35 Otwarcie kolejnego panelu

10.35 – 10.50 mgr Marta Wołyńska (Uniwersytet Gdański),Zagadnienie transportu w kontekście nowożytnych i współczesnych źródeł archeologicznych pozyskanych na terenie Stoczni Gdańskiej.

10.50 – 11.05 lic. Patryk Kuc (Uniwersytet Jagielloński), Drogownictwo Lublina w latach 1816–1870.

11.05– 11.20 mgr Adrian Talarek, (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Transport wojskowy w czasie powstania listopadowego (1830-1831).

11.20 – 11.35 mgr Tomasz Sielicki (Uniwersytet Wrocławski), Zanim ruszyły tramwaje- pierwsze omnibusy konne we Wrocławiu.

Dyskusja 11.35 – 11.50

Przerwa 11.50 – 12.00

 

W wieku XX

12.00 – 12.05 Otwarcie kolejnego panelu

12.05 – 12.20 mgr Áron Fodor (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kościoła Reformowanego im. Gáspára Károliego w Budapeszcie), Etymologia terminologii związanej z transportem miejskim w wybranych językach, ze szczególnym uwzględnieniem metonimii.

12.20 – 12.35 mgr Volha Barysenka (Uniwersytet Gdański), „Wędrówki” ikon/ obrazów maryjnych w czasach wojen: zarys historyczny.

12.35 – 12.50 mgr Jerzy Brodowski (Akademia Pomorska w Słupsku), „Turystyka emigracyjna” Żydów z Polski do Palestyny w okresie międzywojennym.

12.50 – 13.05 mgr Rafał Kamiński (Uniwersytet Gdański), Gdy potrzeba zmian – zmiany i rozwój komunikacji miejskiej w Słupsku w okresie powojennym i współcześnie.

13.05 – 13.20 mgr Waldemar Borzestowski (Uniwersytet Gdański), „Meldujemy jako dar dla kraju. W dniu „Święta Morza” Gdańsk uruchamia pierwszy tramwaj”- czerwiec 1945 r.

Dyskusja 13.20 – 13.35

Przerwa 13.35 – 14.00

 

Ku przyszłości. W wirze miasta

14.00 – 14.05 Otwarcie kolejnego panelu

14.05 – 14.20 mgr Agnieszka Sukiennik (Uniwersytet Gdański), Rozbudowa gdańskiej infrastruktury komunikacji miejskiej w południowych dzielnicach miasta w latach 2014-2020.

14.20 – 14.35 Dominika Szymańska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Historia polskiego transportu w kontekście podróży „autostopem” i zjawiska „carpoolingu”.

14.35 – 14.50 Agnieszka Leś (Uniwersytet Rzeszowski), Transport drogowy jako element logistyki miejskiej.

 

Przerwa 14.50 – 14.55

 

14.55 – 15.10 mgr Justyna Ziobrowska (Uniwersytet Wrocławski), Transport i komunikacja współdzielona we Wrocławiu. Szanse i bariery rozwoju.

15.10 – 15.25 mgr Tadeusz Jarmołowicz, (Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań), Zmiany taborowe w obsłudze ruchu pasażerskiego w Polsce w latach 2003 – 2021. Przyczyny, skutki, prognoza.

15.25 – 15.40 mgr Piotr Gardynik (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

W Krakowie), Krakowski Szybki Tramwaj- historia, infrastruktura oraz przyszłość.

Dyskusja 15.40 – 15.55

Zakończenie obrad 15.55 – 16.00

oprac. Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG