Komputerowa gra strategiczna przygotowana we współpracy z UG

"Waterworks!" to bezpłatna komputerowa gra strategiczna opowiadająca o dawnym systemie doprowadzania wody do Grudziądza. Pomysł jest efektem kolejnej współpracy dra Wacława Kulczykowskiego z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Mateusza "scriptwelder’a" Sokalszczuka.

Gra powstała na bazie wyników badań historyczno-archeologicznych prowadzonych przez dra Wacława Kulczykowskiego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego i jest finansowana ze środków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę.

Gracz jest odpowiedzialny za zaopatrzenie średniowiecznego miasta w wodę i musi wykorzystać swoje umiejętności, aby zadbać o to, by w każdym domu była wystarczająca ilość wody. Zatrudnia nosiwodów, rozbudowuje sieć wodociągów, rozwija technologie i stosuje nowe wynalazki – wyjaśnia dr Wacław Kulczykowski z Wydziału Historycznego UG.

Jest to druga bezpłatna i internetowa gra naukowa, która została przygotowana dzięki współpracy dr Wacława Kulczykowskiego oraz Mateusza Sokalszczuka. W 2015 r. stworzyli grę „Excavate!” bazującą na badaniach wykopaliskowych prowadzonych na terenie zniszczonego, XVII-wiecznego cmentarza ewangelickiego w Nowym Monasterzysku (gm. Młynary). Gra ta spotkała się z pozytywnym odbiorem graczy z całego świata (blisko milion odsłon), była prezentowana na 22. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w czeskiej Jihlavie, a także zwróciła uwagę wielu krajowych mediów.

Gra "Waterworks!" jest dostępna pod linkiem w wersji polskiej i angielskiej.

Więcej informacji na temat gier oraz badań naukowych:

http://archeonline.pl

https://www.facebook.com/ArcheologiaOnline

https://twitter.com/archeonline

 

Patroni gry:

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu

 

Finansowanie projektu:

„Nowoczesne metody upowszechniania wyników badań historycznych: gra komputerowa” – zadanie finansowane w ramach umowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. Kierownik zadania: Wacław Kulczykowski

„Budowa średniowiecznych systemów zaopatrzenia w wodę ośrodków osadniczych w dolinie rzeki Osy na terenie ziemi chełmińskiej” – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM. Kierownik projektu: Wacław Kulczykowski

Biuro Rzecznika Prasowego