Konkurs na najlepszy debiut historyczny. Nagroda im. T. Strzembosza 2021

Do końca kwietnia przyjmowane są zgłoszenia w konkursie na najlepszą debiutancką książkę roku w dziedzinie historii najnowszej dotyczącą okresu 1939-1989 r. ogłoszonym przez Fundację im. prof. Tomasza Strzembosza, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Celem Fundacji jest promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii oraz popularyzacja dorobku badawczego młodych, utalentowanych historyków.

Do XIII edycji konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. W zgłoszeniu należy podać tytuł książki, jej tematykę, imię i nazwisko autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. Mile widziane będą także wysłane na adres ISP PAN dwa egzemplarze zgłaszanej książki.

 

Szczegółowe informacje: http://www.fundacjastrzembosza.pl/

 

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG