VII edycja Konkursu im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

Trwa nabór do VII edycji Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Prace można zgłaszać do końca maja 2021 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią podczas uroczystej gali. Laureatem poprzedniej edycji został prof. dr hab. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji UG.

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Idea konkursu narodziła się w Uniwersytecie Łódzkim, przypominając o znaczeniu badań i publikacji humanistycznych, a także samej humanistyki. Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu, składająca się z naukowców z wiodących polskich instytucji naukowych, w tym laureatów wcześniejszych edycji. 

- Humanistyka jest silna również z powodu, niesłabnącego od początku istnienia konkursu, wysokiego poziomu zgłaszanych prac. Mówię tutaj nie tylko o tych dziełach, które trafiają do ścisłego finału. Wiele z tych, które tam się ostatecznie nie znalazło, zasługuje na ogromne uznanie i uwagę czytelników. Kapituła co roku ma duży problem z ostatecznym wyborem nominowanych – prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2020 r. Spośród nich Kapituła Konkursu wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w listopadzie 2021 r., wówczas autor najlepszej książki humanistycznej odbierze nagrodę w wysokości 50 tys. zł na dalsze badania naukowe.    

Przypomnijmy, że prof. dr hab. Jerzy Zajadło, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UG został laureatem ostatniej edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Nagrodę dla najlepszej książki humanistycznej w Polsce zdobyło jego dzieło pt. „Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”, wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche.

- Może ta książka, której adresatami są nie tylko prawnicy, lecz wszyscy obywatele będzie jakimś impulsem, by powrócić do idei dobrej roboty, także w odniesieniu do prawa i prawoznawstwa – powiedział prof. Jerzy Zajadło po otrzymaniu nagrody w rozmowie z dr Beatą Czechowską-Derkacz.

Więcej:

www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl

https://www.facebook.com/nagrodatk

http://lodz.university/xwWS

 

UWAGA:

W ramach projektu Kawiarnie naukowe w Uniwersytecie Gdańskim, przybliżającego działalność naukową pracowników UG, prof. dr hab. Jerzy Zajadło wygłosi wykład pt.  Minima Iuridica - refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych.

Spotkanie odbędzie się  za pośrednictwem platformy MS Teams 11 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 18.00. Można zadać pytania do poniedziałku 10 maja 2021 r. na adres: oblicza.nauki@ug.edu.pl.

 

 

Oprac. Ewa K.Cichocka/Zespół Prasowy UG