Porozumienie między UG a Naczelną Radą Adwokacką

Podpisanie umowy fot. Alan Stocki

Podpisanie umowy, fot. Alan Stocki

Konferencje, staże i pomoc naukowa to tylko niektóre z korzyści wynikających z porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Gdańskim a Naczelną Radą Adwokacką. 11 maja Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz prezes NRA adwokat Przemysław Rosati podpisali umowę między instytucjami, którymi kierują. 

Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad zawodem adwokata. Do jej zadań należy m.in. ustalanie zasad wykonywania zawodu adwokata oraz sposobu odbywania aplikacji adwokackiej. Jej skład tworzą prezes (od 2021 r. adw. Przemysław Rosati), adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich.

Bliższa współpraca z Radą otwiera dużo możliwości. Studentów prawa na pewno zainteresują staże organizowane przez NRA, które wynikną z tego porozumienia. Sam Uniwersytet jak i Rada zobowiązały się do przekazywania sobie informacji oraz materiałów, które mogą być przydatne drugiej stronie. 

Naukowcy z Wydziału Prawa i Administracji będą mogli wziąć udział konferencjach i seminariach zorganizowanych wspólnie przez UG i NRA. Najbliższe takie wydarzenie będzie miało miejsce już 15 czerwca. Jeden z panelów konferencji  “Przyszłość zaczyna się już dziś! Nowe technologie w służbie prawa, gospodarki i społeczeństwa” poprowadzi właśnie Naczelna Rada Adwokacka. Koordynatorem współpracy po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG, Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji UG.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

Z Adwokaturą Polską współpracujemy od lat. Dzisiejsze porozumienie podpisane przez Jego Magnificencje Rektora, prof. Piotra Stepnowskiego oraz prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego wprowadza nas na nowy poziom tej współpracy - skomentował nowo zawartą umowę Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG. - Jednym z głównych zadań naszej współpracy są zmiany technologiczne, które powoli zaczynają wpływać na wykonywanie zawodu prawnika. Dzisiaj podkreślaliśmy to w rozmowach, że cały wymiar sprawiedliwości stoi u progu rewolucji technologicznej. Myślę, że w tę rewolucję wejdziemy właśnie z Adwokaturą Polską.

Adw. Przemysław Rosati podczas wykładu na WPiA fot. Alan Stocki

Adw. Przemysław Rosati podczas wykładu na WPiA. Fot. Alan Stocki

Po podpisaniu umowy adw. Przemysław Rosati wygłosił wykład w auli WPiA pt. “Odwaga, niezależność, wolność - Adwokatura. Wyzwania, które przed nami”. - Dzisiaj cały Wydział Prawa i Administracji jest zielony, bo to właśnie są kolory adwokatury - wprowadził prelegenta prof. Wojciech Zalewski. Prezes Przemysław Rosati przedstawił słuchaczom pięć wyzwań, które według niego stoją przed obecnymi i przyszłymi adwokatami - podstawowe powinności aplikanta adwokackiego i adwokata, informatyzacja, odważne upominanie się o poszanowanie praw i wolności obywatelskich, zaangażowanie w sprawę publiczną oraz zachowanie zdolności adwokatury do bycia czujnym, uważnym i gotowym do niezwłocznej reakcji kiedy naruszane są prawa obywatelskie. 

- Realizacja tych 5 wyzwań nie jest możliwa wtedy, kiedy nie mamy odwagi, kiedy nie mamy niezależności i kiedy nie mamy wolności. Z perspektywy prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej chce wam powiedzieć, że jesteśmy absolutnie świadomi celów i wyzwań oraz jesteśmy zdeterminowani, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Bez względu na koszty, które przyszłoby nam zapłacić, ponieważ to się wpisuje w fundamentalne cechy wykonywania zawodu adwokackiego — niezależność, odwagę i wolność - zwrócił się do przyszłych prawników adw. Przemysław Rosati.

fot. Alan Stocki tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG