Publikacja prof. Jerzego Zajadły z nominacją do Nagrody im. Jana Długosza

Okładka publikacji  prof. Jerzego Zajadło pt. Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych

Zgłoszona przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego publikacja prof. Jerzego Zajadły pt. Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, została nominowana do Nagrody imienia Jana Długosza.

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki i kultury. Rokrocznie towarzyszy on Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie. Niestety w tym roku, ze względu na sytuację związaną z pandemią, Międzynarodowe Targi Książki zostały odwołane. Ze względu na bezpieczeństwo autorów organizatorzy podjęli decyzję o przyznaniu nagrody online.

Rozdanie nagród odbędzie się 22 października 2020 r. w godzinach popołudniowych.

O książce prof. Jerzego Zajadły z Wydziału Prawa i Administracji UG:

Prof. Jerzy Zajadło nawiązuje do znanej pracy Theodora Adorno Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia. Nawet jeśli niektórym już samo porównanie może się wydawać kompletnie nie a propos i w związku z tym zupełnie nieuprawnione, to jednak jest to tylko pewna parafraza, gra słów, asocjacja, wywołana tytułem pracy niemieckiego filozofa. U Adorno pojęcie minima moralia dotyczy raczej formy niż treści, w niniejszych rozważaniach chodzi zaś o jedno i drugie – o krótkie formy (minima) na temat prawniczych elementariów (minima iuridica). Oba tytuły łączy pobudzona w umyśle autora pewna idea: tak jak podeptanie minimów moralnych (minima moralia) może skutkować poharatanym życiem, tak też pogwałcenie prawniczych oczywistości (minima iuridica) prędzej czy później może skończyć się poharatanym prawem.

Biuro Rzecznika Prasowego