Przyszłość usług telemedycznych i nowy kierunek na UG

Zdjęcie poglądowe do tekstu o Telemedycynie - nowym kierunku na UG.

Telemedycyna, dzięki której możemy zdalnie, bez wychodzenia z domu, uzyskać poradę lekarską, receptę, zwolnienie, czy wykonać niektóre badania diagnostyczne, to wygodne, a czasem jedyne rozwiązanie, pozwalające na kontakt pacjenta ze służbą zdrowia. To, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie usług medycznych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych, mobilnych technologii, pokazały wydarzenia związane z pandemią koronawirusa. Są to jednak usługi, które wymagają nie tylko odpowiednio wykształconych lekarzy oraz informatyków, ale także menadżerów, którzy sprawnie zarządzają całym procesem.

Na Uniwersytecie Gdańskim przygotowano kierunek „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology”, który odpowiada na współczesne wyzwania zdalnego świadczenia usług medycznych.

Informacje o kierunku

„Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology” – to unikalny, interdyscyplinarny i jedyny kierunek w Polsce, który łączy spojrzenie ekonomiczne, prawne i techniczne. Jest to kierunek studiów o profilu praktycznym, prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Są to studia II stopnia, prowadzone w systemie niestacjonarnym, kierowane do osób, które posiadają wykształcenie związane m.in. z biologią, biotechnologią, chemią, ekonomią, prawem, administracją, a także z obszaru medycyny, farmacji,  pielęgniarstwa, fizjoterapii czy rehabilitacji, planujących prowadzić działalność gospodarczą z udziałem atrakcyjnej oferty usług, w tym zdalnych. To studia kierowane również do kadry zarządzającej lub administracyjnej, podmiotów sektora ochrony zdrowia, instytucji ubezpieczeniowych i samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia oraz osób prowadzących działalność w obszarze związanym ze świadczeniem usług medycznych.

„Telemedycyna…” na Uniwersytecie Gdańskim przygotuje przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w różnych sektorach rynku usług ochrony zdrowia. Zdobyte w trakcie studiów wiedza i kompetencje umożliwiają założenie własnej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji menedżerskich lub zatrudnienie w instytucjach ochrony zdrowia.

Przykładowe stanowiska pracy to m.in.:

 • menedżer ds. telemedycyny,
 • specjalista ds. wdrażania systemów telemedycznych,
 • specjalista ds. konsultacji telekardiologicznych,
 • specjalista ds. organizacji konsultacji zdalnych,
 • analityk rynku medycznego,
 • kierownik jednostki medycznej,
 • specjalista ds. usług telemedycznych,
 • specjalista ds. obsługi pacjenta,
 • audytor podmiotów ochrony zdrowia,
 • koordynator ds. bezpieczeństwa danych,
 • kontroler finansowy w placówce medycznej,
 • ekspert ds. telemedycyny w ubezpieczeniach zdrowotnych,
 • kierownik projektu.

Dr Magdalena Markiewicz Prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds. rozwoju i współpracy z biznesem wyjaśnia:

- Możliwość wykorzystania aplikacji oraz urządzeń ułatwiających monitorowanie stanu zdrowia jest coraz powszechniejsza, a wiele jednostek kontaktuje się z Uniwersytetem Gdańskim z propozycjami współpracy. Są to jednostki służby zdrowia,  ale także instytucje oraz przedsiębiorstwa, zainteresowane pierwszym w Polsce kierunkiem przygotowującym kompleksowo do wprowadzania działań telemedycznych, co potwierdza pozytywne perspektywy zatrudniania. Trzeba podkreślić, że jest to kierunek o charakterze praktycznym, odpowiadający na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku pracy w zakresie usług telemedycznych. Jestem przekonana, że połączenie aspektów ekonomicznych, prawnych i technicznych sprawia, że absolwenci będą gotowi do pracy i zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, wdrażającymi najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne.

Kierunek jest realizowany w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG)” i dofinansowany z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dowiedz się więcej

Dynamiczny rozwój i przyszłość telemedycyny

Telemedycyna to znacznie więcej niż realizowane przez internet konsultacje i wystawianie e-recept i e-zwolnień. Potwierdziły to zdarzenia związane z pandemią koronawirusa, które nie tylko wymusiły na nas zmianę niektórych zachowań, lecz także przyspieszyły wprowadzenie wielu rozwiązań technologicznych i ekonomicznych, o których wiedzieliśmy, że są, ale z nich nie korzystaliśmy. Teraz te rozwiązania zostaną z nami także wtedy, kiedy sytuacja zdrowotna wróci do normy. Tak będzie również z usługami telemedycyny, które łączą się z nowym modelami biznesowymi, rozwiązaniami organizacyjnymi i prawnymi, a przede wszystkim z nowym rynkiem pracy.

Innowacje w tej dziedzinie już zmieniają sposób działania pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, farmaceutów, ale także przedstawicieli instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, a także specjalistów od komunikacji społecznej i rynku reklamy.

Korzyści dla pacjenta

Z punktu widzenia pacjenta telemedycyna oznacza wygodę i łatwiejszy dostęp do wielu świadczeń, bez oczekiwania w długich kolejkach, bez konieczności dojazdu. Wdrożone i stosowane są aplikacje wspomagające terapię i diagnostykę schorzeń dermatologicznych, kardiologicznych czy pulmonologicznych. Możliwy jest zdalny pomiar poziomu ciśnienia, cukru, temperatury, zdalne wykrywanie tachykardii, bradykardii, częstoskurczu komorowego, migotania oraz trzepotania komór i przedsionków oraz monitorowanie pacjentów chorych na astmę czy POChP z wykorzystaniem aplikacji mobilnych zsynchronizowanych z czujnikami i inteligentnymi urządzeniami do pomiaru parametrów. Dzięki zastosowaniu systemów pozwalających na łączenie danych z różnych rodzajów obrazowania (CT, MRI, Videoendoscopy), pacjent otrzymuje pełniejszy obraz diagnostyczny, a przez to lepiej dobraną i skuteczniejszą terapię.

Korzyści dla jednostek medycznych i sektora ubezpieczeń

Z punktu widzenia przychodni, szpitala, poradni rehabilitacyjnej lub diagnostycznej, czy apteki – telemedycyna daje możliwość bardziej kompleksowego, innowacyjnego, szybszego i ekonomicznego świadczenia usług w sferze ochrony zdrowia. Wdrożenie Szpitalnych Systemów Informacyjnych, które pozwalają na archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie danych związanych z realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego pozwala obniżyć koszty administracyjne nawet o 19% dzięki niższym kosztom materiałów, wynagrodzeń i outsourcingu. W wielu krajach (także w Polsce) obowiązuje HL7 – standard cyfrowej wymiany informacji w środowiskach medycznych, który pozwala na efektywną obsługę komunikatów dotyczących dostępu do danych, ich pobierania i przesyłania, a także pobierania wyników badań i obserwacji klinicznych. Efektywne wdrożenie i stosowanie tego protokołu w praktyce prowadzi do zwiększenia szybkości procesów administracyjnych nawet o 35%.

Z punktu widzenia sektora ubezpieczeń - telemedycyna pozwala rozwiązywać dylemat sprawnego udzielania pomocy w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, umożliwia dostęp do zdalnych konsultacji medycznych w formie rozmowy telefonicznej, wideokonferencji oraz czatu i świadczenie usług medycznych, np. w ramach assistance.

Dostępność i bezpieczeństwo

Telemedycyna zwiększa dostępność, bezpieczeństwo i jakość usług medycznych. Pojawia się jednak także wiele wyzwań związanych z nowymi technologiami i metodami prowadzenia z ich udziałem przedsięwzięć administracyjnych i biznesowych. Wśród nich są nieznane wcześniej projekty w ochronie zdrowia, przygotowanie do interpretacji danych, zapewnienie ochrony danych osobowych, a także świadczenia pomocy w warunkach braku bezpośredniego kontaktu z klientem.

Ważną konsekwencją wprowadzenia usług telemedycznych jest możliwość zapobiegania chorobom i ich rozwojowi, a przez to  ograniczanie czasu i kosztów leczenia.

Biuro Rzecznika Prasowego