Publikacja pracowników WPiA UG w wydawnictwie Cambridge University Press

okładka

Nakładem wydawnictwa Cambridge University Press ukazała się anglojęzyczna monografia pt.: „Day Fines in Europe: Assessing Income-Based Sanctions in Criminal Justice Systems” pod redakcją Prof. Eleny Kantorowicz-Reznichenko (Erasmus Universiteit Rotterdam) oraz Prof. Michaela Faure (Universiteit Maastricht), która stanowi zwieńczenie badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu.

Autorami rozdziału są pracownicy Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki WPiA UG: dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki oraz mgr Dawid Marko, asystent w Katedrze.

- Monografia stanowi unikalne, pierwsze kompleksowe opracowanie poświęcone analizie teoretycznej i przeglądowi funkcjonowania kary grzywny wymierzanej w stawkach dziennych w Europie. Zawierając szereg rekomendacji i wskazówek, jak również wytycznych co do dalszych kierunków badań, skierowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków prawa karnego, a także wszystkich zainteresowanych problematyką kar pieniężnych – mówi mgr Dawid Marko, współautor publikacji.

 

Z opisu wydawcy:

Day fines, as a pecuniary sanction, have a great potential to reduce inequality in the criminal sentencing system, as they impose the same relative punishment on all offenders irrespective of their income. Furthermore, with correct implementation, they can constitute an alternative sanction to the more repressive and not always efficient short-term prison sentences. Finally, by independently expressing in the sentence the severity and the income of the offender, day fines can increase uniformity and transparency of sentencing. Having this in mind, almost half of the European Union countries have adopted day fines in their criminal justice system. For the first time, this book makes their findings accessible to a wider international audience. Aimed at scholars, policy makers and criminal law practitioners, it provides an opportunity to learn about the theoretical advantages, the practical challenges, the successes and failures, and ways to improve.

 

Więcej o monografii na stronie: Cambridge University Press

oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG