Międzynarodowy projekt naukowy dotyczący polskich oraz niemieckich wolnych zawodów prawniczych w ujęciu porównawczym

prawo

Dr Hanna Wolska (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska) oraz mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska (Katedra Postępowania Cywilnego) z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostały zaproszone do realizacji międzynarodowego projektu naukowego dotyczącego polskich oraz niemieckich wolnych zawodów prawniczych w ujęciu porównawczym. Projekt jest realizowany przez naukowców zatrudnionych na polskich i niemieckich uniwersytetach oraz we współpracy z Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku i Izbą Adwokacką we Frankfurcie.

- Celem projektu jest przeprowadzenie badań naukowych w ramach polsko–niemieckiego partnerstwa, których przedmiotem będzie analiza prawnych uwarunkowań wykonywania zawodów prawniczych w polskiej oraz niemieckiej rzeczywistości prawnej. W ramach prowadzonych badań naukowych uwaga poświęcona zostanie odtworzeniu płaszczyzny aksjologicznej, tkwiącej u podstaw regulacji dotyczących wykonywania zawodów prawniczych, w szczególności zawodu adwokata w Niemczech oraz zawodu adwokata i radcy prawnego w Polsce. Projekt badawczy obejmie również problematykę wyznaczonych w Konstytucji zadań samorządów zawodowych. Ponadto przeprowadzone zostaną badania skoncentrowane wokół zagadnienia etyki zawodowej oraz norm stanowiących źródło egzekwowania odpowiedzialności zawodowejmówi dr Hanna Wolska z Katedry Prawa Gospodarczego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Kierownikiem projektu ze strony polskiej jest dr Michał Biliński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członkami ze strony niemieckiej są: Julia Lefèvre, dr Magdalena Jaś-Nowopolska oraz Maximilian Roth z Uniwersytetu Justus Liebig w Gießen.

Pierwsze wyniki badań będą upublicznione w III kwartale bieżącego roku.

Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie Uniwersytetu Justus Liebig w Gießen.

oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG