współpraca
Dr Hanna Wolska (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska) oraz mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska (Katedra Postępowania Cywilnego) z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostały zaproszone do realizacji międzynarodowego projektu naukowego dotyczącego polskich oraz niemieckich wolnych zawodów prawniczych w ujęciu…