Wydział Prawa i Administracji UG w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”

W rankingu wydziałów prawa opublikowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego znalazł się na 6. miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych, w tym na 5. miejscu w dwóch kategoriach: „zdawalność na aplikacje wśród absolwentów” i „kadra”.

WPiA

Ranking wydziałów prawa w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się po raz 14. W tegorocznej edycji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego znalazł się na 6. miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych, w tym na 5. miejscu w kategoriach „zdawalność na aplikacje wśród absolwentów” i „kadra” (ex aequo z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz na 6. miejscu w kategorii „jakość i siła kształcenia” (ex aequo z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego).

Pierwsza trójka wydziałów prawa uczelni publicznych w tegorocznej edycji to Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Więcej informacji na temat rankingu na stronie: www.gazetaprawna.pl

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego