Regulacje prawne pracy zdalnej. Rozmowa z prof. Moniką Tomaszewską z UG

Prof. Tomaszewska w TVP3

Praca zdalna w dobie pandemii dla wielu stała się codziennością. O projekcie jej regulacji i wpisaniu na stałe do prawa pracy w programie TVP3 Gdańsk „Moja Praca” mówi prof. Monika Tomaszewska z  Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UG.

Eksperci od dawna mówili o konieczności wprowadzenia stosownych zmian w przepisach, które uregulują kwestię pracy zdalnej, np. w spr. jej organizacji,  bezpieczeństwa i higieny pracy czy kosztów ponoszonych przez pracowników. Dlaczego jest to tak ważne?

- Praca zdalna sprawdziła się w czasie pandemii, zarówno od strony organizacji jak i  kosztów tejże pracy, poza tym dowiodła potrzebie sprostania możliwości wykorzystywania  nowoczesnych technologii w pracy. Jest to więc regulacja wyczekiwana zarówno ze strony pracowników jak i pracodawców – mówi dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG.

Do tej pory nie było wiadomo, jak pracodawca miałby zweryfikować np. warunki lokalowe czy techniczne pracownika, pojawiały się też wątpliwości przy kwestiach kosztów ponoszonych przez pracownika czy bhp. Teraz ma się to zmienić.

- Te zmiany mają iść w kierunku, który po części jest już uregulowany w przepisach Kodeksu pracy - pracy na odległość. Funkcjonuje przecież zapis o telepracy, tyle tylko, że nie każda praca zdalna nadaje się i kwalifikuje do telepracy, ponieważ jednym z elementów wykonywania tej pracy jest przekazywanie jej efektów drogą elektroniczną. Takiego zastrzeżenia nie ma przy pracy zdalnej. Dlatego ta instytucja jest o wiele bardziej pojemna i elastyczna w stosunku do telepracy – wyjaśnia prof. Monika Tomaszewska.

Jakie korzyści przyniosą zmiany w kodeksie pracy pracownikom i pracodawcom?

- Stworzą dodatkową możliwość uelastycznienia warunków pracy, dostosowania ich do potrzeb, a praca zdalna traktowana jako element organizacji pracy byłaby uwzględniana z pracownikiem, czyli pracownik miały wpływ od momentu zawarcia umowy, a w trakcie trwania stosunku pracy, jako zmianę warunków pracy za zgodą pracownika. Korzystnym w mojej opinii jest rozwiązanie polegające na ustalaniu regulaminu pracy zdalnej z partnerami społecznymi – dodaje ekspertka z UG..

Posłuchaj całej rozmowy w programie Moja Praca.

Wkrótce na stronach ministerstwa ma się ukazać projekt zmian dot. regulacji prawnej pracy zdalnej.

EMW/Zespół Prasowy UG