Naukowcy WPiA UG współautorami Oxfordzkiej Encyklopedii Prawa Europejskiego

fot.

W sierpniu 2022 r. nakładem Oxford University Press ukazało się premierowe wydanie publikacji pt. "The Oxford Encyclopedia of EU Law (OEEUL)" („Oxfordzka  Encyklopedia Prawa Unii Europejskiej”). Jednym z redaktorów, a także członków Editorial Board jest dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji, który był odpowiedzialny za przygotowanie nowatorskiej część poświęconej wartościom, na jakich oparta jest Unia Europejska. Współautorami jest również czworo innych pracowników WPiA UG.

Encyklopedia jest nową pozycją w prestiżowej serii Oxford Public International Law. Autorami artykułów są wybitni specjaliści z zakresu prawa europejskiego. Układ i treść Encyklopedii zapewnia nowoczesne, kompleksowe i aktualne ujęcie istoty, charakteru, rozwoju i historii prawa Unii Europejskiej.

Opublikowane artykuły obejmują wysoko specjalistyczną i wielopłaszczyznową analizę prawa Unii Europejskiej w dziedzinach takich jak min.:  obywatelstwo UE, wspólna polityka handlowa, prawo konkurencji, ochrona konsumentów, ochrona danych osobowych, Unia Gospodarcza i Walutowa, energia, środowisko, Integracja europejska, zasady ogólne, zdrowie, ochrona sądowa, polityka społeczna, polityka wspierające, transport, a także wartości Unii Europejskiej. 

Dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. UG, redaktor Oxfordzkiej Encyklopedii Prawa Unii Europejskiej i członek Editorial Board, jest także autorem części wprowadzającej do Encyklopedii, poświęconej “Values”.  Wśród współautorów Encyklopedii znaleźli się także pracownicy Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UG: dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG opublikowała tekst pt. „Environmental Justice”, dr Olga Śniadach tekst pt. „Solidarity”, a dr Marcin Michalak artykuł "Separation of Powers".

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG