Na WPiA UG powstanie Pracownia Legalnego Delegowania

fot.

Na zdjęciu od lewej: dr Michał Szypniewski, dr Marek Benio i dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG. Fot. Alan Stocki/UG.

Łączenie środowiska pracodawców, naukowców, pracowników i urzędników to misja stowarzyszenia Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy (ELMI), który rozpoczyna współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Powstaje tu bowiem Pracownia Legalnego Delegowania. - Jest to bardzo dobry przykład transferu wiedzy i współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym - podkreśla dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Pracy WPiA UG. 

Europejski Instytut Mobilności Pracy tworzy forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług, promując mobilność pracy i usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej i dbając o dobre prawo i jego właściwą interpretację.

W ramach współpracy z UG na WPiA powstanie Pracownia Legalnego Delegowania.
- Jest to forma transferu wiedzy pomiędzy fachowcami, którzy w różnych rolach zawodowych zajmują się mobilnością pracy i mobilnością usług w Unii Europejskiej – mówi dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG. - Pomysłodawcą tego nowoczesnego komitetu doradczego jest Europejski Instytut Mobilności Pracy (ELMI) skupiający przedstawicieli biznesu, związków zawodowych, urzędników i badaczy cechujących się wiedzą i doświadczeniem praktycznym w stosowaniu przepisów o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług w UEChodziło o to, by stworzyć miejsce, w którym wszystkie zaangażowane strony będą miały szansę spotkać się na neutralnym gruncie. Uczelnia daje taką możliwość i jest świetnym miejscem do wymiany poglądów.

- Pracownia Legalnego Delegowania to nic innego jak forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami. Nasza rola sprowadza się do moderowania dyskusji i gromadzenia wiedzy dla przyszłych uczestników pracowni bądź dla innych podmiotów, które zajmują się delegowaniem pracowników - mówi dr Marek Benio, Wiceprezes Zarządu Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy. - Przedsięwzięcie nie jest adresowane tylko do przedstawicieli biznesu czy menagerów, którzy zajmują się rozliczaniem kadr i płac w przedsiębiorstwach delegujących pracowników, ale również do urzędników, np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Inspekcji Pracy, którzy w swojej codziennej pracy mają do czynienia z tym tematem.

Jak podkreśla prof. UG Monika Tomaszewska Pomorze jest nie tylko siedzibą wielu firm świadczących usługi w całej Unii Europejskiej, ale niezwykle ważnym opiniotwórczym ośrodkiem akademickim otwartym na współpracę z biznesem, sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi. - Nic dziwnego, że wieloletnie kontakty ELMI i WPiA UG (Katedra Prawa Pracy) doprowadziły do powołania wspólnej Pracowni Legalnego Delegowania w murach UG. Jesteśmy i zaczynamy działać, a organizowane przez nas warsztaty będą miały charakter cykliczny - dodaje ekspertka z UG.

Dziekan Zalewski

Pierwsze spotkanie odbyło się 20 stycznia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w audytorium C, w godzinach 11:00-14:00.

Warsztaty Posting Lab, pt. „Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych – jak je ustalać i jak egzekwować? poprowadzili (w formie hybrydowej) dr Marek Benio, prawnik, doktor nauk ekonomicznych, popularyzator nauki, komentator prawa, lobbysta i społecznik. Gościem specjalnym był dr Michał Szypniewski, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej o spotkaniu: https://labourinstitute.eu/warunki-zatrudnienia-pracownikow-delegowanych-jak-je-ustalac-i-jak-egzekwowac-zapraszamy-na-posting-lab/

Inicjatywie patronuje Dziekan WPiA, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG.

EMW/Zespół Prasowy UG