Międzynarodowa debata naukowa pt. „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna”

debata

W dniu 24 marca 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu naukowego pt. „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna” odbyła się debata naukowa poświęcona prawnym uwarunkowaniom wolności działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech z udziałem pracowników naukowych z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Prawa Uniwersytetu Justusa Liebig w Gießen (JLU).

Debata rozpoczęła się od oficjalnego powitania jej uczestników przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – dr hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG oraz Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego – dr hab. Anny Jurkowskiej – Zeidler, prof. UG.

Następnie wykłady wprowadzające wygłosili prof. dr Thilo Marauhn oraz prof. dr hab. Andrzeja Powałowski. Pierwszy blok tematyczny debaty został poświęcony konstytucyjnym i europejskim zagadnieniom wolności działalności gospodarczej. W tej części debaty głos zabrali: prof. dr Sven Simon i dr Ayse-Martina Böhringer (ze strony Niemiec) oraz dr hab. Anna Rytel – Warzocha, prof. UG i mgr Aleksandra Szydzik (ze strony Polski). Kolejny blok tematyczny obejmował dyskusję nad wolnością działalności gospodarczej z perspektywy prawa gospodarczego oraz prawa ochrony środowiska. W tej części głos zabrali: dr Magdalena Jaś – Nowopolska i Daniel Mengeler (ze strony Niemiec) oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. UG i dr Hanna Wolska (ze strony Polski). Debata zakończyła się wykładem podsumowującym dr hab. Anny Jurkowskiej – Zeidler, prof. UG, która moderowała całą debatę.

Dalsze badania komparatystyczne będą kontynuowane przez uczestników projektu na „Polsko – Niemieckim Forum Wymiany Myśli Prawnej” – platformie naukowej utworzonej na potrzeby projektu. Jednocześnie planowane jest również wydanie publikacji naukowej, podsumowującej badania naukowe zrealizowane w ramach projektu.

 

Projekt wspierany jest przez Polsko – Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (niem. Gefördert aus Mitteln der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung). Kierownikiem projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Hanna Wolska z Wydziału Prawa i Administracji, natomiast ze strony Uniwersytetu w Gießen - dr Magdalena Jaś-Nowopolska z Wydziału Prawa. 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Broszura informacyjna 1.8 MB
Zespół Prasowy UG