”Cały czas wspieramy Uniwersytet Gdański”. Rozmowa z nowym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów UG

Po kilku miesiącach poświęconych na reorganizację w nowej formie powraca Stowarzyszenie Absolwentów UG. SAUG już od prawie trzydziestu lat zrzesza absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy chcą nadal działać na rzecz uczelni jak i mieć kontakt z kadrą akademicką. Nowym prezesem organizacji został pan Eligiusz Michałek, z którym o przyszłości Stowarzyszenia rozmawia Marcel Jakubowski.

MJ: - Czym zajmuje się Stowarzyszenie Absolwentów UG?

Eligiusz Michałek: - Uporaliśmy się organizacyjnie po śmierci naszego Założyciela, Mentora i Przyjaciela dra Henryka Lewandowskiego, który z wielką pasją i sukcesami prowadził Stowarzyszenie. Będziemy kontynuatorami jego dokonań. Obecnie chcemy zacieśnić współpracę z Uniwersytetem Gdańskim. W związku z tym będziemy brali udział w konferencji, którą w tym roku organizuje dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG, dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Poprowadzimy na niej własny panel - "Dlaczego warto studiować na WPiA?”. 

- A jak wygląda sprawa poszczególnych klubów, to znaczy Klubu Prawników Pomorza, Klubu Turystyki, Sportu i Rozrywki oraz Klubu Kultury i Rozwoju?

- Klub Prawników będzie zaangażowany w te działania, o których wspomniałem. Natomiast mamy również cykliczne spotkania, które organizuje Klub Kultury i Rozrywki z Panią Murką Marią Sykorą na czele. W marcu planowana jest uroczystość, która odbędzie się w Restauracji Gdańskiej z pomocą Pani Marii Lewandowskiej, restauratorki. Zaprosimy na nią kobiety ze świata nauki, kultury, sztuki i biznesu. 

- Jakie osoby mogą wstąpić do Państwa stowarzyszenia? 

- Jesteśmy Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, także mile widziani są wszyscy kreatywni i chętni do działania absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego. 

- Często się Państwo spotykają? 

- W listopadzie zorganizowaliśmy wyjazd do Malborka. Tam odbyło się posiedzenie zarządu i ustanowienie władz statutowych. Przy okazji zwiedziliśmy zamek w Malborku. Czyli połączyliśmy wyjazd turystyczny ze sprawami organizacyjnymi. 

W grudniu mieliśmy coroczne spotkanie opłatkowe, tym razem w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Pojawili się na nim m.in. Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG, prezydent miasta Wejherowa - Krzysztof Hildebrandt oraz członkowie stowarzyszenia. 

Na nasze spotkania zapraszamy absolwentów, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. W kolejnych miesiącach chcemy zaprosić i promować absolwentów, którzy pracują w administracji publicznej. Wielu z nich osiągnęło duży sukces w strukturach państwowych, samorządowych oraz w biznesie.

Poza tym reprezentujemy stowarzyszenie i uczelnię na różnych uroczystościach. Dzięki współpracy z Panią Barbarą Nikorowicz mamy bardzo dobre kontakty ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapraszamy się nawzajem na uroczystości np. na 650-lecie UJ i 50-lecie UG. Różnymi działaniami wspieramy i promujemy naszą Alma Mater w kraju i za granicą.

- Jakie cele realizuje SAUG? 

- Po pierwsze jest to łączenie środowisk absolwenckich z kadrą naukową. Po drugie staramy się rozwijać kontakty między stowarzyszeniami poszczególnych uniwersytetów. Wymieniamy się doświadczeniami z Uniwersytetem w Wilnie i jak już wspominałem z Uniwersytetem Jagielońskim. Ważnym celem jest także pokazanie potencjalnym studentów, że warto studiować na Uniwersytecie Gdańskim, ze względu na wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz warunki na miarę XXI wieku. Natomiast po ukończeniu studiów zapraszamy do SAUG.

MJ: Dziękuje za rozmowę. 

 

Więcej o SAUG na: http://www.absolwenci-ug.pl/

 

Impreza Opłatkowa

Spotkanie wigilijne SAUG

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG