Spotkanie studentów politologii z ministrem Marcinem Horałą

Spotkanie z min. Marcinem Horałą

Gościem kolejnego spotkania z cyklu "Nasi Absolwenci" organizowanego przez Instytut Politologii WNS UG, był Marcin Horała - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP. 

 

Minister Marcin Horała ukończył prawo i politologię na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach przez kilka lat pracował w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni. Pełnił funkcję eksperta Fundacji Republikańskiej ds. samorządu terytorialnego i gospodarki morskiej. W październiku 2015 roku został wybrany na posła na Sejm RP. W listopadzie 2019 roku, premier Mateusz Morawiecki powołał go na sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. 15 kwietnia 2022 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał go na funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. (Źródło)

Studenci politologii mieli okazję spotkać się z Absolwentem UG  21 marca 2023 r. Minister wygłosił wykład na temat infrastruktury transportowej w Polsce, wskazał na jej historyczny rozwój oraz główne determinanty jej funkcjonowania.

W trakcie spotkania studenci mieli możliwość zadawania pytań, które oscylowały zarówno wokół tematyki transportowej, jak również dotyczyły aktualnych problemów polskiej polityki.

Wkrótce -  (30 marca o godz. 13:00) odbędzie się spotkanie z kolejnym gościem w ramach cyklu „Nasi Absolwenci”….

oprac. MNG/ZP