Wizyta gen. Bogusława Packa w Instytucie Politologii. Spotkanie z absolwentami UG

Wykład

Tuż przed świętami ze studentami Instytutu Politologii UG spotkał się absolwent Uniwersytetu Gdańskiego gen. prof. dr hab. Bogusław Pacek. To kolejne takie wydarzenie zorganizowane przez jednostkę UG. Dotychczas w ramach tego cyklu naszą uczelnię odwiedzili m.in. polityk Marcin Horała i komik Abelard Giza. 

Gość Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił wykład pt. „Wpływ rywalizacji mocarstw na funkcjonowanie małych i średnich państw oraz aktualne i możliwe w przyszłości wojny”. Po wystąpieniu odbyła się debata studencka „Konflikty --> Migracje --> Prawa człowieka”.

- Dziękuję panu profesorowi za wizytę w Alma Mater i wygłoszenie interesującego wykładu. Pani profesor Margot Stańczyk-Minkiewicz dziękuję za organizację wizyty pana generała, a Zosi Zych i Wojtkowi Flisikowskiemu za zdjęcia - powiedział Dyrektor Instytutu Politologii dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG

Generał

Gen. prof. Bogusław Pacek ukończył filologię na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie później przez rok zajmował się m.in. aktywnościami związanymi z animacją kultury. Doktoryzował się w 1990 r., a habilitację uzyskał w roku 2009. Tytuł profesora zwyczajnego wręczył mu w 2014 r. ówczesny Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wśród licznych sukcesów i osiągnięć generała warto wymienić m.in. pełnienie funkcji doradcy NATO ds. reformy wojskowego systemu edukacyjnego Ukrainy czy doradcy Ministra Obrony Narodowej. Gen. prof. Bogusław Pacek jest także aktywnym naukowcem. Łącznie opublikował ponad 20 książek i 200 artykułów naukowych.

Marcel Jakubowski