Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna UG wznowiła swą działalność

Logo SUPP

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prawnej Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UG powinny skontaktować się z nią telefonicznie (w terminie dyżurów), listownie bądź mailowo.

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna (SUPP), działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, to organizacja non-profit, która niesie darmową pomoc prawną osobom, które jej potrzebują. 

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Gdańskiego została założona na Wydziale Prawa i Administracji UG w 2002 roku. Od samego początku działa pod egidą Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych skupiających poradnie prawne na terenie całego kraju. Dzięki niej studenci prawa pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej osobom, które z jakiejkolwiek przyczyny nie mogą skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika lub prawnika.

Po przerwie wakacyjnej, wraz z dniem 12 października 2020 r. SUPP UG wznowiła swoją działalność, dopasowując ją do nowej rzeczywistości. W zastępstwie dyżurów stacjonarnych wprowadzone zostały dyżury zdalne, odbywające się za pośrednictwem komunikatora Skype. Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 17 do 19 wszyscy interesanci mogą skorzystać z możliwości kontaktu zdalnego z SUPP. W tym celu należy skopiować link do okna przeglądarki internetowej, który przekieruje bezpośrednio do konwersacji. Niewymagana jest instalacja na komputerze żadnych dodatkowych programów.

- Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Postaramy się zrobić wszystko, aby nie odczuli państwo różnicy pomiędzy tradycyjną formą przyjmowania spraw a kontaktem zdalnym – mówi Sebastian Chabera, prezes SUPP. - Dodatkowo do końca października na parterze Wydziału Prawa i Administracji UG zostanie zamontowana skrzynka, w której będą państwo mogli bezpiecznie umieszczać nowe sprawy w postaci fizycznie spisanych stanów faktycznych. Jednocześnie podkreślamy, iż cały czas istnieje możliwość przekazania sprawy do poradni za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem: suppgdansk@gmail.com albo przesyłki pocztowej.

Członkowie poradni działają w pięciu sekcjach problemowych: sekcji prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, pracy oraz praw człowieka.

- Naszym celem statutowym jest udzielanie nieodpłatnej informacji i pisemnych wstępnych opinii prawnych przez studentów prawa oraz administracji WPiA UG - członków SUPP – osobom niezamożnym, które ze względu na swą sytuację materialną nie są w stanie ponieść kosztów profesjonalnej pomocy prawnej, a także organizacjom pożytku publicznego. Nasze opinie są weryfikowane przez pracowników naukowych WPiA, a następnie dostarczane klientom poradni – dodaje Sebastian Chabera.

Zasady udzielania porad prawnych w SUPP UG:

Jak uzyskać poradę prawną? Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prawnej powinny skontaktować się poradnią osobiście w terminie dyżurów, listownie bądź mailowo. Warunkiem przyjęcia sprawy jest wypełnienie i podpisanie wskazanych na stronie dokumentów (formularz informacyjny, zasady wydawania opinii, oświadczenie o sytuacji materialnej).

Na podstawie przedłożonych formularzy i kserokopii dokumentów poradnia podejmuje decyzję, czy może sporządzić opinię w danej sprawie.

Zasady wydawania opinii:

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca przy Wydziale Prawa i Administracji UG nie udziela porad ustnych, telefonicznych i mailowych. Nie wydaje opinii w sprawie, w której klient korzystał już z profesjonalnej pomocy prawnej, a także w sprawie, w której biegnie termin (np. do wniesienia apelacji, zażalenia, sprzeciwu, zarzutów itp.). Więcej informacji na stronie SUPP, w zakładce Dla Klientów

Najświeższe informacje dotyczące SUPP UG można również śledzić na FB poradni

Warto nadmienić, że SUPP działa też na polu popularyzacji i zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

- W tym celu wewnątrz SUPP istnieje sekcja Street Law, której zadaniem jest organizowanie oraz przeprowadzanie warsztatów, prelekcji oraz wydarzeń pozwalających na rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego. Współpracujemy z szeregiem liceów na terenie Trójmiasta (m. in. I LO, IV LO, VI LO, X LO) oraz innymi instytucjami, np. Bibliotekami na terenie Trójmiasta czy kawiarniami – jak np. Cafe Albert, w której to w ciągu ostatnich lat przeprowadziliśmy serię wykładów dla osób starszych – podkreśla Sebastian Chabera.

Biuro Rzecznika Prasowego