Artykuł dr Olgi Śniadach z Wydziału Prawa i Administracji UG nt. prawa do żywności

W związku z obchodzonym w piątek, 16 października, Światowym Dniem Żywności i Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem, przypadającym na sobotę, 17 października, zachęcamy do lektury artykułu dr Olgi Śniadach z Wydziału Prawa i Administracji UG pt. „Czy potrzebujemy prawa do żywności?”. 

Pani Doktor omawia w tekście kwestię prawa do żywności „w kontekście szerszej dyskusji na temat uniwersalizmu praw człowieka. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie potrzebujemy takiego prawa. Jak to się dzieje, że w globalnym świecie, w którym żywność stała się globalnym produktem a technologia przyczyniła się do zwiększenia produkcji roślin, zwierząt i ich większej odporności na choroby, gdy pojawiły się większe możliwości transportowania żywności, nie potrafimy zredukować głodu. Czy tworzenie i promowanie takiego prawa, którego wiele podmiotów nie jest obecnie w stanie realizować, nie jest swego rodzaju utopią, a mówiąc ostrzej, czy nie jest oszustwem?”

Biuro Rzecznika Prasowego