nauka
W związku z obchodzonym w piątek, 16 października, Światowym Dniem Żywności i Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem, przypadającym na sobotę, 17 października, zachęcamy do lektury artykułu dr Olgi Śniadach z Wydziału Prawa i Administracji UG pt. „Czy potrzebujemy prawa do żywności?”.  Pani Doktor omawia w tekście kwestię prawa do żywności „w kontekście szerszej dyskusji na temat uniwersalizmu praw człowieka. Artykuł…