Artykuł dr Magdaleny Łągiewskiej ukazał się w prestiżowym czasopiśmie „Journal of Contemporary China”

dr Magdalena Łągiewska

Dr Magdalena Łągiewska pełni też funkcję dyrektora Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim.

Artykuł dr Magdaleny Łągiewskiej z Wydziału Prawa i Administracji UG ukazał się w „Journal of Contemporary China”, czasopiśmie z impact factor 3,126. Publikacja jest wynikiem badań dofinansowanych z programu Uniwersytetu Gdańskiego UGrants-first. Praca opisuje trendy w rozwiązywaniu sporów wynikających z Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), ogromnego projektu ekonomiczno-politycznego Chińskiej Republiki Ludowej nazywanego nowym Jedwabnym Szlakiem.

Artykuł nosi tytuł „International Dispute Resolution of BRI-Related Cases: Changes and Challenges” i został opublikowany przez Wydawnictwo Routledge Taylor & Francis Group. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy nowo powstające instytucje w Chinach znacząco wpłyną na krajobraz rozwiązywania sporów międzynarodowych. Czy te nowe podmioty są wystarczająco silne i przejrzyste, aby konkurować z uznanymi instytucjami międzynarodowymi? Chiny podejmują działania w celu świadczenia pełnego zakresu usług rozwiązywania sporów związanych z BRI oraz proponują innowacyjne i holistyczne podejście do sporów transgranicznych wynikających z BRI. 

Badanie pt. „Rozstrzygania sporów wynikających z Inicjatywy Pasa i Szlaku”, które posłużyło jako podstawa do artykułu, zostało sfinansowane w ramach UGrants-first. Program Uniwersytetu Gdańskiego zapewnia wsparcie doktorantom i naukowcom w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureaci otrzymują dofinansowanie w wysokości 20 000 zł. 

Link do artykułu:  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670564.2022.2117981?src=&journalCode=cjcc20

Contemporary China
oprac. MJ/ZP