WPiA zbliża się do podium w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

Wydział Prawa i Administracji UG uplasował się na czwartym miejscu w Polsce oraz pierwszym miejscu na Pomorzu w XVI Rankingu Wydziałów Prawa ogłoszonym przez Dziennik Gazetę Prawną. Od 2020 r. widoczny jest sukcesywny wzrost pozycji WPiA UG w tym rankingu.

W tegorocznej edycji rankingu, redakcja Dziennika Gazety Prawnej oceniając Wydziały Prawa wzięła pod uwagę następujące kategorie: kadra, jakość i warunki kształcenia, zdawalność na aplikacje prawnicze oraz wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów. W ostatniej kategorii Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał 23,2 pkt., co plasuje go na trzecim miejscu w Polsce. Łącznie WPiA otrzymał w rankingu 94,2 pkt., o 6,9 punktu więcej niż w zeszłym roku.

Tym samym Wydział Prawa i Administracji UG w XVI edycji Rankingu uzyskał 4. miejsce w Polsce, zbliżając się tym samym do podium. To dotychczas najlepsze miejsce Wydziału w historii rankingu.

- Nasz wydział od wielu lat prowadzi systematyczną pracę, aby jak najlepiej kształcić i być miejscem, w którym można rozwijać naukowe pasje. Wyraźny progres jaki obserwujemy od kilku lat, to efekt pracy całego naszego środowiska akademickiego, ale również absolwentów WPiA UG, których solidna wiedza i osiągnięcia przekładają się na pozycję wydziału, zwłaszcza w rankingach zdawalności na aplikacje - mówi Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG. - Do wszelkich rankingów podchodzimy jednak z pokorą. Nie ustajemy w wysiłkach, aby jeszcze lepiej kształcić i uprawiać naukę na najwyższym poziomie.

W XVI Rankingu Wydziałów Prawa wśród uczelni publicznych pierwsze miejsce zajął ponownie Uniwersytet Jagielloński. Na drugim uplasował się ex aequo Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Warszawski, a na trzecim miejscu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Wśród niepublicznych szkół wyższych niezmiennie najlepsza jest Uczelnia Łazarskiego.

Ranking Dziennika Gazety Prawnej
EMW, MJ