Monografia prof. dr hab. Janiny Ciechanowicz-McLean pt:"Globalne prawo środowiska. Podstawowe zagadnienia"

Okładka książki

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia prof. Janiny Ciechanowicz-McLean z Wydziału Prawa i Administracji, pt: "Globalne prawo środowiska. Podstawowe zagadnienia". Autorka próbuje udzielić odpowiedzi na kilka ważnych dla nas pytań: czy zapewnione jest bezpieczeństwo ekologiczne dla obecnych i przyszłych pokoleń, czy zagwarantowane jest prawo człowieka do życia w ekologicznie odpowiednim środowisku, dlaczego realizacja zasady zrównoważonego rozwoju napotyka tak wiele trudności w praktyce. Monofrafia ta jest pierwszym w Polsce opracowaniem na ten temat.

Autorka przedstawiła w książce koncepcję, zasady i węzłowe problemy globalnego prawa środowiska, w tym ochronę środowiska morskiego, ochronę klimatu, ochronę przed szkodami jądrowymi. Wskazała też kierunki jego rozwoju. Prawo to swoim zasięgiem obejmuje tylko te umowy międzynarodowe, które regulują globalne problemy środowiskowe i mają bardzo dużą ilość ratyfikacji, przez ponad 100 państw.

W monografii autorka próbuje udzielić odpowiedzi na kilka ważnych dla nas pytań: czy zapewnione jest bezpieczeństwo ekologiczne dla obecnych i przyszłych pokoleń, czy zagwarantowane jest prawo człowieka do życia w ekologicznie odpowiednim środowisku, dlaczego realizacja zasady zrównoważonego rozwoju napotyka tak wiele trudności w praktyce.

Książka adresowana jest nie tylko do przedstawicieli studiów i zawodów prawniczych, ale do tych wszystkich którzy interesują się jakością życia w otaczającym nas środowisku.

Więcej informacji o książce znajduje się na stronie Wydawnictwa UG.

Dodano przez: EMW/Zespół Prasowy UG