Publikacja prof. Jerzego Zajadły z nominacją w Konkursie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Publikacja prof. Jerzego Zajadły z Wydziału Prawa i Administracji UG pt. Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, została nominowana w Konkursie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

To już VI edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została ustanowiona, by "dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców, zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach". To jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Twórcy konkursu podkreślają, że umożliwia on pokazanie szerszej publiczności wartości i różnorodności prac humanistycznych powstających w naszym kraju.

Spośród 68 nadesłanych książek, członkowie kapituły wybrali pięć, które powalczą o tytuł najwybitniejszego dzieła z zakresu nauk humanistycznych:

  • Mariusz MazurAntykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956. Aspekty mentalno-psychologiczne”, Wydawnictwo Bellona, zgłoszona przez Instytut Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • Piotr Rachwał Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiej w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900”, Wydawnictwo KUL, zgłoszona przez Instytut Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;
  • Dariusz Śnieżko Kompleksja literatury. Studia staropolskie”, TAiWPN UNIVERSITAS, zgłoszona przez Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • Karolina Wigura „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, zgłoszona przez Instytut Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Jerzy Zajadło „Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”, Wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna Rada Adwokacka, zgłoszona przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Autora zwycięskiej pracy poznamy w styczniu 2021 roku. Otrzyma 50 tys. zł i dołączy do wyjątkowego grona laureatów, wśród których są już: Jan Strelau, Ewa Kołodziejczyk, Dorota Sajewska, Andrzej Friszke i Grzegorz Ziółkowski.

Niedawno "Minima luridica..." została nominowana również do Nagrody imienia Jana Długosza.

O książce:

Prof. Jerzy Zajadło nawiązuje do znanej pracy Theodora Adorno Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia. Nawet jeśli niektórym już samo porównanie może się wydawać kompletnie nie a propos i w związku z tym zupełnie nieuprawnione, to jednak jest to tylko pewna parafraza, gra słów, asocjacja, wywołana tytułem pracy niemieckiego filozofa. U Adorno pojęcie minima moralia dotyczy raczej formy niż treści, w niniejszych rozważaniach chodzi zaś o jedno i drugie – o krótkie formy (minima) na temat prawniczych elementariów (minima iuridica). Oba tytuły łączy pobudzona w umyśle autora pewna idea: tak jak podeptanie minimów moralnych (minima moralia) może skutkować poharatanym życiem, tak też pogwałcenie prawniczych oczywistości (minima iuridica) prędzej czy później może skończyć się poharatanym prawem.

Biuro Rzecznika Prasowego