O kobietach w Adwokaturze na WPiA

plakat wydarzenia

Adwokackie HERstorie. Wolność i solidarność to konferencja, której celem będzie przybliżenie historii kobiet w Adwokaturze i ich sylwetek oraz postaw, a tym samym podkreślanie wpływu kobiet na kształt obecnej Adwokatury.

Konferencja "Adwokackie HERstorie. Wolność i Solidarność" odbędzie się 28 sierpnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorem wydarzenia jest Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA, współorganizatorami -Pomorska Izba Adwokacka, Uniwersytet Gdański i Samorząd Województwa Pomorskiego, zaś patronat nad konferencją objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG.

Konferencja poświęcona będzie tematom: w części pierwszej HERstorie: Adwokatura, Temida, Academia; w części drugiej: Obrończynie w procesach politycznych i wojskowych. W konferencji wezmą udział prelegentki i prelegenci z różnych części Polski, wśród nich: adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska wicedziekan ORA w Warszawie założycielka i pomysłodawczyni Zespołu ds. Kobiet przy NRA, adw. Magdalena Maciukiewicz wicedziekan ORA w Krakowie, adw. Maria Janik członkini ORA w Łodzi Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej przy NRA, adw. Monika Sokołowska Sekretarz ORA w Lublinie i Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, sędzia Beata Morawiec Prezeska Stowarzyszenia Sędziów Themis, dr Iwona Dadej adiunkt w Instytucie Historii PAN w Warszawie oraz pracownica naukowa Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, prof. Joanna Kruczalak-Jankowska Kierowniczka Katedry Prawa Handlowego WPiA UG, Rzeczniczka ds. Równości na UG, prof. Lech Krzyżanowski członek Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, badacz historii kobiet w sądownictwie i Adwokaturze, adw. Piotr Kona z Izby Łódzkiej oraz obrończynie w procesach politycznych adw. Anna Bogucka-Skowrońska oraz adw. Romana Orlikowsk-Wrońska. Konferencję poprowadzi adw. Danuta Wawrowska z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, członkini Zespołu ds. Kobiet oraz Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet.

Podczas konferencji ogłoszone zostaną również wyniki konkursu na esej Adwokatka, która mnie inspiruje.

Konferencja odbędzie się w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Początek o godz. 10.00.

Konferencja będzie również transmitowana w internecie. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://prawo.ug.edu.pl/adwokackie_herstorie

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Program konferencji 984.32 KB
oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG