Konferencja Prawa Ubezpieczeniowego AIDA Polska

AIDA

Wydział Prawa i Administracji UG zaprasza na konferencję on-line, która poświęcona będzie niezwykle aktualnemu zagadnieniu zakresu swobody umów w ustalaniu odszkodowania z ubezpieczenia AC. Konferencję poprowadzi dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG, która w bieżącej kadencji sprawuje funkcję Przewodniczącej AIDA Polska.

Konferencja odbędzie się w czwartek, 27 maja 2021 r. w godzinach 10:00 - 13:00. Wśród prelegentów znajdziemy znamienite postaci polskiej nauki i praktyki prawnoubezpieczeniowej, w tym także przedstawicieli Rzecznika Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz zakładów ubezpieczeń. Konferencję poprowadzi dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG - która w bieżącej kadencji sprawuje funkcję Przewodniczącej AIDA Polska. Wydarzenie, którego partnerem jest partnerem InterRisk (Vienna Insurance Group), poświęcone będzie niezwykle aktualnemu zagadnieniu zakresu swobody umów w ustalaniu odszkodowania z ubezpieczenia AC.

Prelegenci i uczestnicy panelu dyskusyjnego nadawać będą z Uniwersytetu Łódzkiego, zaś wszyscy zainteresowani będą mogli przysłuchiwać się ich wystąpieniom i dyskusjom za pomocą aplikacji ZOOM.

Link do wydarzenia

Swoje prelekcje wygłoszą:

- B. Kucharski - wykład wprowadzający, tytuł: "O granicach odszkodowania i kreatywnej księgowości ubezpieczycieli w AutoCasco,
- A. Kiciński "Dobrowolne ubezpieczenie AutoCasco, a pojawiające się problemy w likwidacji szkód - spojrzenie Rzecznika Finansowego",
- T. Dec "Prawo konsumenta do informacji i równowaga kontraktowa stron a zasada swobody umów w umowach ubezpieczenia AC",
- M. Orlicki "Nie ma wolności bez różnorodności - o traktowaniu dorosłych ludzi w dorosły sposób",
- A. Maciążek "Zakres swobody umów w ustalaniu odszkodowania w ubezpieczeniach AutoCasco – spojrzenie rynkowe".

 

Dodatkowo w panelu dyskusyjnym udział wezmą:

- dr hab. D. Maśniak prof. UG - moderator
- dr hab. M. Orlicki prof. UAM
- dr hab. B. Kucharski prof. UŁ
- A. Maciążek, wiceprezes zarządu PIU
- dr T. Dec, dyrektor delegatury UOKiK w Łodzi
- E. Pietraszek, UOKiK
- J. Borowski, RF
- A. Kiciński, RF
- P. Narloch, InterRisk
- dr hab. S. Byczko,prof. UŁ
- E. Karczewska, WKB

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych.

Szczegóły wydarzenia

oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG