Zakończyła się II edycja szkoleń prowadzonych w ramach projektu SEAPLANSPACE

Logo

10 stycznia 2021 r. zakończyła się druga edycja szkoleń prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu SEAPLANSPACE, poświęconych „Instrumentom morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem”, zorganizowanych dla osób zainteresowanych problematyką morskiego planowania przestrzennego.

Projekt SEAPLANSPACE jest wspófinansowany ze środków Programu Interreg South Baltic 2014-2020.

W dwóch edycjach szkolenia SEAPLANSPACE wzięło udział 179 uczestników, którzy mieli okazję zapoznać się z praktyczną, dostosowaną do ich potrzeb, wysokiej jakości wiedzą z zakresu morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem. W module międzynarodowym polskiej edycji warsztatów wzięło udział 20 uczestników z Niemiec, Danii i Litwy, w ramach współpracy z partnerami projektu SEAPLANSPACE. Dwie polskie edycje szkoleń objęły po 180 godzin zajęć specjalnie przygotowanych dla osób z administracji publicznej, w tym administracji morskiej, samorządu terytorialnego, błękitnej i zielonej gospodarki, a także studentów i absolwentów uczelni.

Program szkoleń SEAPLANSPACE składa się z pięciu modułów obejmujących interdyscyplinarną wiedzę praktyczną z zakresu zrównoważonego zarządzania morzem, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i społecznych morskiego planowania przestrzennego.

Trenerami szkoleń SEAPLANSPACE są praktycy zajmujący się przygotowywaniem morskich planów zagospodarowania przestrzennego, jak i profesorowie zaangażowani w morskie planowanie przestrzenne w obszarze Morza Bałtyckiego. Międzynarodowa część szkoleń SEAPLANSPACE przeprowadzona została przez trzech ekspertów z s-Pro – sustainable projects GmbH - Suzanne Altvater, Angela Schultz-Zehden, Kira Gee. Zapewniono tłumaczenie symultaniczne modułu międzynarodowego szkolenia.

Z uwagi na pandemię COVID-19, druga edycja szkoleń SEAPLANSPACE w całości prowadzona była online za pośrednictwem platformy MS TEAMS. Osoby uczestniczące w module międzynarodowym szkolenia z Polski, Niemiec, Danii i Litwy wzięły udział w zorganizowanych także w trybie zdalnym sesjach interaktywnych.

Zespół Projektu SEAPLANSPACE pragnie wyrazić podziękowania trenerom i uczestnikom za merytoryczną i owocną współpracę, motywację, entuzjazm i profesjonalizm, szczególnie w trudnych warunkach pracy zdalnej.

Lista trenerów projektu SEAPLANSPACE:

prof. dr hab.Tomasz Bąkowski, prof. dr hab. Kamil Zeidler, dr hab. Monika Adamczak- Retecka, prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, prof. dr hab. Jacek Zaucha, dr hab. Ernest Czermański, prof.UG, dr hab.Aleksandra Koźlak, prof. UG, mgr Magdalena Matczak, mgr Jakub Jankiewicz, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, dr Barbara Kijewska, prof. UG,  dr hab. Urszula Janas, prof. UG, dr hab.Konrad Ocalewicz, prof. UG, dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG, dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG, dr Agnieszka Kubowicz- Grajewska, dr Halina Kendzierska, dr Ewa Szymczak, prof. Ramunas Povilanskas (Uniwersytet w Kłajpedzie).

Specjalne podziękowania za wsparcie w realizacji Projektu pragniemy złożyć dr hab. Anecie Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, dr hab. Dorocie Burskiej, prof. UG, tłumaczom, zespołowi informatyków z Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego, a za wsparcie administracyjne mgr Katarzynie Sztygiel i mgr Monice Fijałkowskiej.

 

Zespół Projektu SEAPLANSPACE:

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierownik Projektu

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Manager ds. Komunikacji

mgr inż. Jolanta Mrozek, Manager ds. Finansów

Dodano przez: Zespół prasowy UG