Konkurs na najlepszą pracę magisterską im. prof. Małgorzaty Czerskiej

Współpracująca z Uniwersytetem Gdańskim Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM) postanowiła uhonorować dorobek naukowy prof. dr hab. Małgorzaty Czerskiej (1946-2020), ustanawiając „Pomorski konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. Prof. Małgorzaty Czerskiej”.  Mogą wziąć w nim udział wszyscy pomorscy absolwenci, którzy zajmowali się tą tematyką.

Patronka konkursu - Prof. dr hab. Małgorzata Czerska zmarła 19 grudnia 2020 r., zaledwie cztery lata po przejściu na emeryturę. Naukowe zainteresowania prof. dr hab. Małgorzaty Czerskiej skupiały się wokół problemów zarządzania zmianą organizacyjną, funkcjonowania organizacji opartych na wiedzy, roli przywództwa we współczesnych organizacjach, znaczeniu kultury organizacyjnej w kształtowaniu procesów zarządzania.

Kopia regulaminu konkursu została uroczyście przekazana przez Prezes GFKM Panią Jolantę Szydłowską Małżonkowi ś.p. prof. Małgorzaty Czerskiej – Panu Zenonowi Czerskiemu w dniu 26 października br. W uroczystości wzięli też udział: prof. dr hab. Mirosław Szreder- Dziekan Wydziału Zarządzania UG, dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – Prodziekan oraz dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG – kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania.

W pierwszej edycji konkursu udział mogą wziąć prace magisterskie z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości, obronione na ocenę bardzo dobrą na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku kalendarzowym 2021.

Prace można zgłaszać do 15 grudnia 2021 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu. Ważne jest, by nawiązywały one tematyką do działalności gospodarczej podmiotów województwa pomorskiego oraz by napisane były w języku polskim lub angielskim.

Oceny prac pod względem merytorycznym dokona Kapituła Konkursowa. Pod uwagę będą brane następujące kryteria: aktualność i waga podjętej problematyki, oryginalność ujęcia tematu, twórczy charakter pracy, wykorzystany warsztat badawczy (jakość sformułowanego celu, adekwatność zastosowanych metod badawczych), walory aplikacyjne uzyskanych wyników, techniczna strona pracy (m.in. poprawność językowa i stylistyczna).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 15 marca 2022 r. Na laureatów czekają nagrody pieniężne w wysokości 1-5 tys. zł brutto, ufundowane przez Zarząd GFKM. I miejsce to nagroda 5 tys. zł, II miejsce – nagroda 2.5 tys. zł, III miejsce – nagroda 1 tys. zł.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: p.wardzinski@gfkm.pl lub na stronie internetowej GFKM.

Fot. Dorota Jurkiewicz
EMW/Zespół Prasowy UG