Pracownik naukowy WZ UG w Radzie Mediów Narodowych

Dr Rutka

Dr Marek Rutka z Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego został członkiem pięcioosobowej Rady Mediów Narodowych. W kompetencji Rady jest powoływanie i odwoływanie władz mediów publicznych, w tym lokalnych oddziałów TVP i rozgłośni Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej.

W skład Rady wchodzą trzy osoby wybierane przez Sejm RP i dwie powoływane przez Prezydenta RP, wskazane przez największe kluby opozycyjne. Członkowie Rady muszą „wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów”. 

26 lipca br. Prezydent RP powołał do zespołu rady dr Marka Rutkę, adiunkta na Wydziale Zarządzania UG. Dr Marek Rutka posiada blisko 16-letnie doświadczenie dziennikarskie (pracował min. w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Auto Świat i Miesięczniku Samochody Specjalne).

- Jako przedstawiciel opozycji w Radzie Mediów Narodowych będę miał dostęp do szeregu dokumentów związanych z funkcjonowaniem mediów publicznych i zawsze, gdy będę miał pytania czy zastrzeżenia do tego, co się w nich znajduje, będę reagował - mów dr Marek Rutka.  

Kadencja członków Rady trwa 6 lat.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG