współpraca
Dr Marek Rutka z Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego został członkiem pięcioosobowej Rady Mediów Narodowych. W kompetencji Rady jest powoływanie i odwoływanie władz mediów publicznych, w tym lokalnych oddziałów TVP i rozgłośni Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. W skład Rady wchodzą trzy osoby…