Kolejny projekt UG otrzyma finansowanie z Programu Erasmus+

Logo Programu Erasmus+

Projekt „Współpraca na rzecz innowacji w zakresie dobrych praktyk dydaktycznych w dziedzinie Ekonomii i Nauk o Zarządzaniu”/„Partnership for Innovation of Exact Supporting Courses in Economics and Management Study Programmes” (PICEM), realizowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu Erasmus+.

Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG z Wydziału Zarządzania.

- Studenci ekonomii, zarządzania oraz podobnych dziedzin nauki mają trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności na zajęciach ścisłych takich jak: matematyka, statystyka, ekonometria, stosowanie metod ilościowych w podejmowaniu decyzji biznesowych. Narzędzia te stosowane są dość rzadko w celu przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) i zaliczeniowych – zauważa dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów takich jak: matematyka, statystyka i ekonometria, dzięki wymianie doświadczeń z kadrą naukowo-dydaktyczną instytucji partnerskich.

Przewiduje się, że w trakcie projektu oraz w wyniku jego realizacji, możliwe będą do osiągnięcia następujące rezultaty:

  1. Analiza nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w czasie  realizacji przedmiotów ścisłych w krajach partnerskich w Europie i na całym świecie (raporty); np. laboratoria- praca z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych, e-learning, warsztaty, symulacje, praca zespołowa;
  2. Materiały konferencyjne i seminaryjne;
  3. Instrukcja dotycząca innowacyjnych metod dydaktycznych oraz materiały dydaktyczne (m.in. podręcznik zawierający instrukcje dla nauczycieli, sposoby wdrażania innowacyjnych metod dydaktycznych i innych podejść pedagogicznych);
  4. Innowacyjne materiały dydaktyczne: studia przypadków, prezentacje PPT, zalecane metody nauczania, oprogramowanie rekomendowane do stosowania;
  5. Seminarium omawiające wnioski z projektu;
  6. Propagowanie wniosków i dobrych praktyk na konferencjach niezwiązanych z projektem.

Konsorcjum projektu tworzą następujące uniwersytety: Tomas Bata University in Zlín (CZ), University of Leon (ES), University of Huddersfield (GB), University of Gdansk (PL).

Budżet projektu, który będzie trwał 36 miesięcy, to ponad 300 tys. EUR, w tym blisko 70 tys. EUR dla Uniwersytetu Gdańskiego.

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego