Naukowcy z Wydziału Zarządzania UG laureatami Nagrody βeta 2022

wręczenie nagrody

Zdjęcie z wręczenia nagrody. Fot. Soja Photography.

Osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami dr hab. Julii Koralun-Bereźnickiej, prof. UG oraz dra Dawida Szramowskiego z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zostały docenione. Naukowcy odebrali Nagrodę βeta - honorowe wyróżnienie w formie statuetki odlanej w brązie, przyznane im m.in. za monografię naukową pt. „The Economics of Corporate Trade Credit in Europe” – Otrzymana nagroda stanowi istotny element motywujący do dalszej pracy naukowej – mówią zgodnie laureaci.

„The Economics of Corporate Trade Credit in Europe” jest monografią naukową adresowaną do szerokiego grona naukowców zainteresowanych kapitałem krótkoterminowym przedsiębiorstw.

- Opracowanie pokazuje rolę kredytu kupieckiego w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Stanowi kompleksowe źródło wiedzy o roli kredytu kupieckiego w rozwoju przedsiębiorstw, a także o wpływie tej formy finansowania na rozwój gospodarek – mówi dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG z Katedry Finansów Przedsiębiorstw WZ UG. - Oprócz obszernego przeglądu teoretycznych aspektów roli kredytu kupieckiego w gospodarce, w opracowaniu omówiono znaczenie kluczowych czynników wpływających na zachowanie przedsiębiorstw w zakresie polityki kredytu kupieckiego.

Jak podkreślają autorzy publikacji, kredyt kupiecki, mimo swojej wszechstronności i szerokiego wykorzystania w praktyce gospodarczej, nie został jeszcze w pełni scharakteryzowany, zwłaszcza z uwzględnieniem specyfiki rynków krajowych. Monografia stanowi wypełnienie tej luki. Autorzy agregują dotychczasową wiedzę i uzupełniają istniejące źródła o wyniki własnych badań naukowych, obejmujących znaczną grupę krajów europejskich.

Przedstawione w monografii wyniki badania mogą zainteresować osoby zajmujące się zarządzaniem finansami. - Zrozumienie różnic w zarządzaniu należnościami i zobowiązaniami, wynikających np. ze specyfiki kraju, jest konieczne do lepszego zrozumienia finansowania biznesu i jego funkcji operacyjnych. Wiedza ta może przyczynić się do zwiększenia efektywności zarządzania krótkoterminowym kapitałem przedsiębiorstw, zwłaszcza działających na rynku globalnym – tłumaczy dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka.

Więcej o nagrodzie βeta: https://fmc.home.pl/nagrodabeta.html

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG