Chcesz zostać ekspertem od rynku nieruchomości? Tylko z WZ UG

fot.

Studia podyplomowe Pośrednictwo i Inwestowanie na Rynku Nieruchomości oraz Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi to dwie propozycje Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego skierowane do osób zainteresowanych wiedzą o charakterze ekonomicznym, prawnym i technicznym niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami czy inwestowania bezpośredniego na rynku nieruchomości.

Wraz z rozwojem rynku nieruchomości zwiększyło się zapotrzebowanie na jego profesjonalną obsługę. Rozwój rynków lokalnych oraz kolejne powstające inwestycje powodują, że wiedza w zakresie pośrednictwa i inwestowania bezpośredniego w tym sektorze staje się istotnym atutem na rynku pracy.

Wydział Zarządzania UG proponuje słuchaczom studia podyplomowe Pośrednictwo i Inwestowanie na Rynku Nieruchomości, podczas których można będzie zdobyć fachową wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz inwestowania bezpośredniego w tym obszarze. Zajęcia prowadzone będą w formule hybrydowej, on-line (co dwa tygodnie) oraz w sali dydaktycznej (min. 1 zjazd na semestr).

– Konieczność posiadania fachowej wiedzy i jej krytycznej oceny czy uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów to tylko niektóre wyzwania w tej pracy. Praca pośrednika i inwestowanie wiążą się także z przeprowadzaniem oględzin nieruchomości, analizą dokumentacji i przepisów prawa, analizowaniem rynku – mówi dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG z Katedry Inwestycji i Nieruchomości WZ UG. – Na studiach przekazywana jest wiedza dotycząca ww. zagadnień, dodatkowo poszerzona o tematy związane z podstawami wyceny, zarządzania, ale i technologii IT, historii sztuki czy fotografii.  

Więcej informacji o ofercie: https://wzr.ug.edu.pl/posrednictwo-i-inwestowanie-na-rynku-nieruchomosci/

Drugą, pokrewną propozycją Wydziału Zarządzania są studia podyplomowe o nazwie Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi. Absolwenci tego kierunku będą posiadali kompleksową wiedzę i umiejętności odnoszące się do całego cyklu życia nieruchomości, od planowania inwestycji, poprzez jej realizację, użytkowanie (zarządzanie), aż po zbycie nieruchomości. Ta wiedza dotyczyć będzie nieruchomości o różnym przeznaczeniu, w tym m.in. mieszkalnym, handlowym, biurowym, magazynowym czy hotelowym, a także gruntów niezabudowanych. Może być wykorzystywana zarówno przy podejmowaniu własnych decyzji inwestycyjnych jak i przy okazji zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz majątkiem komunalnym i państwowym.

Więcej informacji o ofercie: https://wzr.ug.edu.pl/spznipd/

Studia podyplomowe skierowane są do osób z wykształceniem wyższym, które zajmują się lub zamierzają się zajmować zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem, projektami deweloperskimi czy inwestowaniem na rynku nieruchomości. Rejestracja kandydatów na wyżej wymienionych studiach trwa do 30 września br.

 

 

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG