Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami IT na UG

Zdjęcie poglądowe

Dostarczenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji, które umożliwią zrozumienie i praktyczne, skuteczne zastosowanie metod, technik oraz narzędzi służących do zarządzania projektami IT – to główny cel Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT, realizowanych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Rekrutacja trwa do 29 września.

Trwa obecnie rekrutacja na V edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT, których celem jest podniesienie kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej.

- Nasze studia, prowadzone przez praktyków, przygotowują uczestników do skutecznego zarządzania projektami IT oraz ładem informatycznym w organizacji, egzaminu certyfikacyjnego IPMA Student i IPMA D. Certyfikat ten zdecydowanie może ułatwić karierę zawodową, zwłaszcza, że istnieją przesłanki, żeby w zarządzie spółek Skarbu Państwa zasiadały osoby posiadające certyfikat IPMA, jak to ma miejsce w niektórych krajach Unini Europejskiej – mówi dr Monika Woźniak, kierownik SP Zarządzanie Projektami IT.

Unikatowość studiów polega nie tylko na zgodności programu z międzynarodowym standardem zarządzania projektami wyznaczanymi przez IPMA, ale również na kompleksowym ujęciu problematyki – od portfela projektów do realizacji pojedynczych projektów, od klasyki po metodyki zwinne i inwentykę, od modelowania procesów biznesowych po ład informatyczny i doskonalenie procesów, od efektywnej współpracy z interesariuszami projektu po skuteczną prace w zespole projektowym, a to wszystko prowadzone w formie zajęć warsztatowych

Studia przeznaczone są dla pracowników firm i działów IT, osób planujących start-up w obszarze IT, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw (również z poza branży IT), osób, które chciałyby efektywniej współpracować z działem IT oraz wszystkich, którym zależy na rozwinięciu kompetencji kierowniczych w obszarze zarzadzania projektami, jak i umiejętności pracy w zespole projektowym.

Absolwent kończący studia podyplomowe Zarządzanie Projektami IT: będzie znał miejsce i rolę projektów IT w organizacji, będzie umiał zastosować metody, techniki oraz narzędzia pozwalające planować i realizować poszczególne etapy cyklu życia projektu, będzie potrafił efektywnie współpracować z interesariuszami projektu - identyfikować wymagania klienta (organizacji), definiować cele i oczekiwania, będzie umiał pracować z problematyką dopasowania IT – biznes oraz ryzyka projektu, rozwinie kompetencje w zakresie zarządzania zespołem projektowym, podziału prac i monitorowania zmian oraz będzie umiał zastosować skuteczne metody inwentyczne w obszarach wymagających innowacyjnych rozwiązań.

Uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje uprawnienia do zdawania egzaminu certyfikacyjnego IPMA Student (w cenie Studiów) i możliwość dalszej certyfikacji IPMA D na preferencyjnych warunkach.

Więcej informacji o Studiach i Rekrutacji

EMW/Zespół Prasowy UG