Na WZ UG powołano Radę Programową dla kierunku Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia

1

Z inicjatywy dr. hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG  i dr. Jędrzeja Strumiłło na Wydziale Zarządzania UG powołano Radę Programową dla kierunku Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia. To pierwsza na Uniwersytecie Gdańskim tak sprofilowana rada, w skład której wchodzą uznani praktycy zarządzania w ochronie zdrowia.

Uroczystość odbyła się 15.09.2023 r., a powołania członkom Rady wręczył Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Mirosław Szreder.

Skład Rady Programowej

Celem Rady będzie prowadzenie działań umożliwiających dostosowywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów kierunku do potrzeb i wymagań ich potencjalnych pracodawców, a także rozwijanie współpracy w zakresie badań i rozwoju z podmiotami związanymi z ochroną zdrowia.

Przewodniczącym Rady został dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG, a wiceprzewodniczącym dr Jędrzej Strumiłło.

– Wierzymy, że działalność powołanej Rady Programowej, dzięki doświadczeniu jej członków, pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie absolwentów kierunku ZISZ do wyzwań sektora ochrony zdrowia – mówi dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG.

Powołaniu członków Rady Programowej towarzyszyło sympozjum naukowe pt. „Sztuczna Inteligencja w ochronie zdrowia”, poprowadzone przez dr. hab. Jacka Winiarskiego, prof. UG, dr. hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG i dr. Jędrzeja Strumiłło. 

Aktualność zagadnienia oraz forma wymiany poglądów polegająca na konfrontacji doniesień naukowych i wiedzy praktycznej skutkowały ożywioną dyskusją i wypracowaniem owocnych z punktu widzenia badawczego wniosków na przyszłość.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG