Prof. Elżbieta Ostrowska z UG kandydatką do Rady Polityki Pieniężnej

Prof. Elżbieta Ostrowska

Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska z Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego została kandydatką Sejmu na członka Rady Polityki Pieniężnej.

Informacja o dwóch kandydaturach pojawiła się w środę, 12 stycznia br. na stronach Sejmu. Zgłoszona została kandydatura prof. Elżbiety Ostrowskiej, ekonomistki z UG oraz szefa sejmowej komisji finansów posła Wiesława Janczyka.

Obecni sejmowi członkowie RPP to: Grażyna Ancyparowicz (koniec kadencji upływa 9 lutego), Eryk Łon (koniec kadencji upływa 9 lutego) i Jerzy Żyżyński (kadencja do 30 marca).

 

Prof. Elżbieta Ostrowska w 1983 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a dziesięć lat później doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 2002 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Jest autorką 75 projektów badawczych i wdrożeniowych, ponad 300 publikacji naukowych, w tym 15 samodzielnych monografii dotyczących głównie: rynku kapitałowego i pieniężnego, inwestycji finansowych i rzeczowych, bankowości, zarządzania ryzykiem i spółdzielczości finansowej. Jej ostanie książki to: Banki na rynku kapitałowym (PWE) , Rynek kapitałowy (PWE), Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny (C. H. Beck), Behawioralny portfel inwestycyjny. Mózg, emocje, luka behawioralna (Wyd. UG) i Etyka na rynku finansowym (Wyd. UG w druku).

EMW/Zespół Prasowy UG