Konkurs na najlepszą pracę z zakresu ubezpieczeń społecznych

Plakat

Jesteś studentem, absolwentem, doktorantem? Obroniłeś pracę licencjacką, magisterską lub doktorską  dotyczącą ubezpieczeń społecznych? Jeśli tak, możesz przystąpić do Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę dyplomową. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody finansowe.

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat funkcjonowania ubezpieczeń społecznych oraz popularyzacja wiedzy w tym obszarze.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2021 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  • najlepsza praca licencjacka,
  • najlepsza praca magisterska,
  • najlepsza praca doktorska.

Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych (wymaganym językiem pracy jest język polski).

Aby zgłosić swoją pracę do konkursu należy przesłać komplet dokumentacji (w formacie DOC lub PDF) na adres konkurs_zus@zus.pl, a w tytule maila wpisać: „Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę dyplomową”. Zgłoszenia przesłane w formie papierowej albo na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Komplet dokumentacji obejmuje: manuskrypt pracy w formacie pliku DOC lub PDF, skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego, streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w formacie DOC lub PDF), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski, skan zaświadczenia wydanego przez władze uczelni potwierdzającego uzyskaną ocenę z pracy – w przypadku prac licencjackich i magisterskich, informację o terminie obrony pracy, krótki biogram autora, promotora pracy oraz promotora pomocniczego, jeżeli został on powołany oraz skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia naukowego doktora.

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość nagród pieniężnych w poszczególnych kategoriach wynosi: 3 tys. zł brutto za najlepszą pracę licencjacką, 6 tys. zł brutto za najlepszą pracę magisterską i 10 tys. zł brutto za najlepszą pracę doktorską.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny zgłosić swoją pracę do 30 września 2021 r. Lista laureatów ogłoszona zostanie w grudniu 2021 r., a publikacja nagrodzonych prac nastąpi 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG